Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

g-r** !/«/ Rhif ii. TACHWEDD, 1897. Cyf. I. Y PÄRCH. D. PICTON JONES, CANOLBARTH AFFRICA. (GYDA DARLÜN.— GWEL TUDADEN 170.) Wm I buasai y Cronicl Cenadod, pe y llenwid ef o glawr i glawr, 3Tn ddigon helaeth i gynwys hanes C3rflawn y Parch. D. Picton Jones, ei waith a'i ber^-glon, yn Nghanolbarth Affrica, fel mai ychj^dig o hanes ei fywyd a'i lafur yn unig a ellir roddi jrn y b>rrgofiant hwn. Ni phetruswn dd^^wej-d nad oes ei wrolach na'i ffydd- lonach yn y maes Cenadol, ac eto i gyd y mae mor isel a di^'mhongar a phe na bai erioed wedi croesi trothwy drws tŷ ei dad a'i fam. Ond nid yw er hyny yn ddyn y caiíf pawb wneyd feì y mynont âg ef. Os edrj'chir i'wlygaid ceir gweled fod 3-nddo benderf^miad di-droiyn-ol. Ni wnai llwfrdch'n y tro i w^-nebu peryglon Canolbarth Affrica. Y mae hef^-d dyneirwch, a charedigrwydd, a natur dda yn llenwi ei 3'sbryd—pethau angenrheidiol iawn mewn cenadwr. Etifeddodd y irhai hyn oddiwrth ei rieni. Cafodd y fraint o gael ei eni a'i fagu mewn teulu crefyddol, a theulu s^dd wedi bod felfy amgenedlaethau, ac s\rdd yn parhau felly. Mae tad a mam Mr. Picton Jones—EHas ac Elizabeth Jones, yn aelodau ffyddlon yn eglwys Towyn, Ceinewydd, yr eglw^^s lle y magwyd Picton Jones, ac y dechreuodd bregethu, ac yr ordeiniwyd ef ar gyfer ei waith yn Nghanolbarth Affrica. Yn nihen ychydig fisoedd wedi iddo ddechreu pregethu, aeth i fewn i Goleg Caerfyrddin ; ac wedi cwrs o add^-sg llwyddianus yno, apwjrntiwyd ef gan Cymdeithas Genadol Llundain i waith Cenadol