Skip to main content

METHODIST CYLCHGRAWN MISOL CREFYDD A LLENYDDIAETH. Ai Y flLWYBDHDYH aQ66. CYFROL II. ALBION-W ASC: CYHOEDDEDIG AC AR WERTH GAN RICHARD AC OWEN MILL LLANIDLOES,