Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

GOLUD YR OES: Rhíf. 18.] CIJWEFROR, 1864. [Crt. II. ANTURUETHAU DR. LIVINGSTONE YS AEFRICA. Gaîtwtd y Dr. Liyingstone yn Scotìand, o rieni ty- lodion, ond yn mhob ystyr arall yn ganmoladwy, a dygwyd ef i fyny raewn cysylltiad àg Eglwys Ysgot- land. Pan yn ddeng mlwydd oed, fe'n hysbysir ddar- fod iddo gael ei osod mewn ffactri, i wneyd rhyw orchwyl cyfaddas i'w oedran, ae er cyuorthwyo ei rieni yn nghynaliaeth y teulu; a cheir prawf hynod o'i serch gwresog at astudiaeth yn atnlwg yn y ffaith ddarfod iddo, gyda ehyfran o'i enillion yr wythnos gyntaf, brynu llyfr Ruddiman ar Elfenau y Lladin- aeg, a pharhau i astudio yr iaith hono am lawer o flynyddoedd gydag aiddgarwch di-ildio, er fod ei or- iau gweithio bob dydd o chwech yn y bore hyd wÿth yn y nos. Yr oedd ei dad yn ddyn crëfyddol, a ehafodd Liv- iagstone ienango j fantais o dderbyn egwyddorion crefydd yn fòreú. Yn hanes éi fywyd éfe à ddywed, CYF. II.] " Cymerodd fy rhieni drafforth mawr i blanu athraw- iaethau Cristionogaeth yn fy meddwl, ac ni chefais un anhawsder i ddeall trefnein hiachawdwriaeth trwy ras, yn haeddiant eìn Gwaredwr, ao oddeutu yr am- ser yma y dechreuais deimlo yr angenrheidrwydd a'r gwerth o gymhwysiad personol darpariadan yr iawn yn fy achos fy hun." Yna hysbysa ddarfod i'r gras- loarwydd perffaith à pha nn y cynygir i ni faddeuant o'n holl bechodau yn Ngair Duw, gíen ynddo y faẃ deimlad o gariad serehog tuag ato Ef, yr hwiì a bar- haodd i lywodraethu ei ymddygiadan drwy yatod yx oll o'r rhan ddylynol o'i oes. Ymddengys ddarfod iddo, yn ngryrtt 'y cariad a enynodd Cristionogaeth yn ei galon, benderfynu oyf- lwyno ei fywyd at leihad trueni dynol. Meddyliodd y gallai fod yn rhagredegydd i grefydd j groes yn China, a gwneyd rhyw raddau o les mewû parthau o'r ymerodraeth eang honoj ac i'r dyben o gymhwyso ei hnn at y gorchwyl, efe a benderfynodd astudio y gelfyddyd feddygol. önd ymddengy&fbd TûÄesIiiŵr