Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

*- * ~i4ì ^7 /2^\ Cyf. 1.] T7? % Hatümal Wáû $fl%Hzhte. [Vol. 1. YN ADDUKNEDIG A BARLUNIAU. ÜYLCHGRÁWN- CENEDLAETHOL ER CEFNOGI LLENYDDIAETH, CERDDORIAETH, CELFYDDYD, ADDYSG, GWLADGARWCH, A CHREFYDD. HOLLOL B.YDD, AC HEB FOD YN DAL CYSYLLTTAD AG- TJNRHYW BLAID—YN WLADOL NA CHREFYDDOL. DAtf NAWDD LLENÖRIÒ^ A BEIRDD CTMRÜ. RHIF. 5. PRIS 6ch. I0NAWR 1, 1863. G -^ ISY "W rsr; .A. JD - cyfarfyddir â hẁynt'hiewH'Gẁèithiau Athron- yddol," GwyddcSòìyá Ghelfyddydol Testynau Efrtdiaeth :— I.—Darllen, gan itobyn Ddu Eryrì Y Seirph Tanllyd .' ... : ... Amrywion:— ' . . f. Cwmpawd Llogell. .... ; Aur Awstralia 166 167 163 169 169 169 169 169 169 Caradawc ap Bran (Darlith) gan Ystẃython . .142 Genedigaeth Crist, gan Iorwerth Glari Aled . .144 Hawddgarwch Crist, gan Glanmor • ." . . , .145 Adgofion Dadleuwr—-Tystiolaeth Amgylchiadol. 145 Palas Cynddylan, gan Henri Myllin.....148 Ar farwolaeth Ardderchocaf Fawrhydi Charles yr Ail, gan Siams Dafydd.......148 Gweithi-ediadau Natur, gan Syr H. Davy . . .148 Byr Olygiad dros Draethawd Peblig, gan Padarn 149 JohnJones: neu Ddylanwad yr Aelwyd . . .150 Nos a Bore, neu'r Gwely, gan R. J. Derfel . .152 Coed hynod, gan y Parch. T. Thomas . . . .153 Hen Dderwen Tanyrallt.........155 Credo yr Anghredadyn.........156 Gwaredigaeth Ragiuniaethol.......156 Gochel! Gochel! gan Dyfnwal......156 Llwgr-wobrwyaeth..........156 Eilun-dduwiau y Saeson (gyda darlun) . . .157 Y Deyunas Anifeilaidd:—. / Gelynion y Neidr Gynffon-drwst.....159 Yr Ewig a'r Gath Ẅyllt ........159 Englynion i Ddydd Nadolig, gan 0. Gruffydd, Llanystumdwy...........159 Caio a'i Hynafiaethau, yr Ogofau ac Afon Cothì, gan Gwilym Teilo......! ... 160 Gofalwch am bethau bychain.......164 Dydd y Farn, gan Dewi Wyn ....... 164 Anturiaeth gyda Bleiddiaid . . ,.....164 Eglüuhadaeth Ysgrythyrol......165 Eglurhad ar Eiriau ac Ymadroddion, y rhai y --------,--------^—----------:------------- CAERNARFON: v ARGRAFFWYD, CYHOEDDWYD, ÀG* AJT WERTJfe GAN H. HUMPHREYS, CASTLE SQUARE. Ar tcerth hejfetf^gg^MyfricertÉwyr a Dosparthwyr Llyfrau yn gyffredinol. Pethau buddtol i'w gwybod :— I wellha Dwylaw a fyddont yn Tori I wella y Pàs ar Blant .... Gosod Planhigion mewn Ystafell-wely Gemau Duwinyddol a Moesol . . . Cystadleuaeth Gerddorol Golud yr Oes :— Beirniadaeth y Parch. E. Stephen a Mr. R. Roberts ar yr Alawon........ "Mae Yspryd yn y Castell hwn" (yr Alaw Fuddugol)........... Atebion i Ofyniadau :— Eilliwr, Porthydwr....... Sel Monachlog Ystrad Fflur .... ' Gwaith Owain Gruffydd, Llanystumdwy Gwrth-grogbrenwr........ At Ddarllenwyr "Golud yr Oes" ... Manion .....:.......- 172 170 171 172 172 172 172 172 Dyddanion 172