Skip to main content

YE OENIG: WEDI EI BWRIADU ät masanatttr 3ntflirti|ìr q Sipmtsngarf^ "Portha fy Wyn." GYTEOL 111-1856. ABERTAWY: ARGRAFFWYD GAN ROSSER A WILLIAMS, HEOL FAWR.