Skip to main content

YR OENIG: WEDI EI BWRIADTJ %i wimmfy Srarartijìi n BpîpngMtji. " Portha fy Wyn.' CYFEOL 11.-1855-6. ABERTAWY: ARGRAFFWYD GAN ROS8ER A WILLIAMS, HEOL FAWR.