Skip to main content

YE OENIG WEDI EI BWBIADU 3t ìmniarfji Stmẁfr rç Spîpngrójî, "PortliafyWyn." CYFROL 1.-1854-5. ABERTAWY: ARGRAITWYD GAN BOSSER A WILLIAMS, HEOL FAWR.