Skip to main content

Y GWLADGARWR. M GA6 ewu na charo f X wub a'i jíaí:©,"' Rhif. 60.j RHAGFYR, 1837. [Pris 6ch. Y CYNNWYSIAD. TU DAL B YWGRAFFYDDIAETH. Cofiant Edward Llwyd, M. A.; F, R. S. &c, gynt ceidwad yr Ashmolean Museum, yn Rhydychaih—ýyda phortrea'd...... ... DüWINYDDIAETH. Egluriadaü Ysgrythyrol.—Sylwadau ar Actau xxvii. 29.—1 Cor. xv. 50. .. .,.. Crist yn esampl cyflawn ................ Siomedigaethau...................,'. Tynerwch cydwybod ........,...,..,,.■ Rhagrith ................,,... ...... DAEARYDDIAETH, DySgrifíad o Ynys Wyth ( Isjeof Wight) .. AMRYWIAEEH. Talacrau, yn swydd y Fflint, preswylfod Syr Edward Mostyn, Bar.—-gyda darlun .... GoHebiaeth.—Neillduolion y Gymraeg .. tëyfansoddiaä Mmynau.—Em- ýii ar ÿr Adgyfodiad...... Llefaru, &c. drwy gwsg . ... .... .. Dyddanion.............. lle» gynghor da....... .... BARDDONIAETH. Englynion ar Awenydd...... Cywydd Marwnad am y diweddar Fardd, îtobert Dayies, o Nantglyn............ 309 313 314 ib. ib. ib. 315 317 318 319 320 321 ib. 322 ib. TU DAL. Cân an»erclViad y diweddar loan PöWys i'ẅ nai John Owep, mab Humöhrŵÿ & Sarah Owen o Drrfrynnon, ar ei gV«shwyjìiad ar fordaith i Caìcütta .... ..... ^ . „*... .. 522 Yr Ymhóliad.........i í>. * ..«..,",..... ib. Pedwar Englyn i Grangc .......... .. ., ib. Dymuniàd y Bardd ...... .... .. ........ íb. Rhagoroldeb y Bibl.................... 323 Englyn i Herschel y Seryddwr .......... ib. HANËSIAETH CREFYDDOL A GWLADOL. Chefyddol.— Cartrefol.—Gymdeithas Gen- adol Llundain............ &>•■■ . Yr Achos Cenadol ........ 32^ Ymattaliad oddiwrth ddiodau meddwol.......... .... Gwladol,—Tramor. —•-Fíramgc-—Spaen.—y Portugal....... ....,.. .... Cartrefol.—Agoriad y Senedd newydd........ Tŷyr Arglwyddi .:.......... Araeth y Frenhines .........'.,.■■ Tŷ y Cyffredin .. .,.. ..'. .... .. Cyfarfod Llëenyddo) Abergafeni....,,..'.. 327 Cyfarfod bJynyddol Cymdeithas Amaethydd- ,ol swydd y Fflint.,.,,,.,..,..,.. 328 Sylwadau Llëeuýddol ...,.,.,..,,...... 530 Genedigaethau,™^Priodasau .-^Marwolaethau ib. Wyneb-ddalen, Rhag-gyfarchiad, a Dangoseg î'r puttwed ljy.fr ...,.....,.,., — ib. ib. ib ib. 326 ib. Chester : Published by EDWABD PARRY Exehange Bmldmgs and H. HUGHES 15 St Martin's-le-Grand, London; and to be had on the first of every Month of all thé Booîcsellers throughout North «nd South Wales, Liverpool, Manchester, &c. •^ DAimr BY E. BELLIS, LATB COURANT OFFI-CE/ PRINTED FOR E, PARRY, BK *-• »"■«« » NBWOATE STREBT, CHBSTER.