Skip to main content

Y GWLADGAEWR. "CAS GWR NA CHARC " Y WLAD A'l MACO. Rhif. 59.] TACHWEDD, 1837. [Pris 6ch. Y CYNNWYSIAD. B Y WGR AFFYDDIAETH, Cofiant y Parch. Peter Roberts.......... DUWINYDDIAETH. Egluriadau Ysgrythyrol.—Sylwadau ar Amos vi. 9,10. 1 Thes. ii. 18. - Galat. ii. 17 .. Arwyddion gwrthgiliad................ Prynu yr amser..................... Cyhuddiádau cydwybod................ Prydferthwch parhâus................. Galaru am y marw .................. Cwymp y dail........................ DAERYDDIAETH. Dysgrifiad a hanes Ynys Wyth (Isle of Wight)......-.......•••......... AMRYWIAETH. Pengwern, preswylfod yr Arg. Mostyn.— gyda darlun...................... Y ddau ffermwr...................• • • Treial Mr. Esgeuluswr yn.llŷs cydwybod .. Hu Gadarn, yn áfwain y Cymry i Ynys Prydain—gyda darlun.............. Gohebiaeth.—Ieithyddiaeth,—Silladaeth y Gymraeg....................• • • Gwyliâdwriaeth ar ein geiriau.........• • • • Yr ymborth a dreulia dyn.......;...... Perygl claddu yn fyw............•..... Gwobrwyad diwydrwydd.............. Egwyddor ( Alphabet ) y Cymry—gyda dar- lun.......................• • • * 281 284 285 ib. ib. 286 ib. ib. 287 289 21>1 292 293 294 ib. 295 ib. ib. 296 TU DAL. Beirniadaeth ar y Cyfieithiadau o'r " Return," 298 ! BARDDONIAETH. | pWy yvf- Hwn ?—Pwy yw Hon ? ........ 299 ■ Yr Ystorm...................... .. .. ib. Y Cyfieithiád buddugol o'r " Return " .... 300 I Englyn i Gybydd..................... ib. I Ochenaid yr afiach.................. 301 j Cyfieithiad arall o Línellau angladdol Syr I John Moore ...................'. ib. HANESIAETH CREFYDDOL A GWLADOL. CARTREFOL-.Cre/yrfẁ^.—YFibl-Gymdeithas ib. ! Cymdeithas Gen- . adol y Bedydcîwyr 302 ! Cymdeithas Dydd yr Arglwydd.... ib. i Y Parch. Joseph ! Wolff........ ib. í Tramor.—Gwladol.—Portugal—Spaen. . .. 303 Cartrefol.—Y Senedd.................. ib. Cymdeithas Amaethyddol Lerpwl........ 304 Siampl i Esgobion Cymru.............. jb. Addysg i Gymdeithasau cyfeillgar......... 305 j Achosion ymneillduad.................. ib. I Parch-gydnabyddiaeth...... ......... ib. Golygfa aruthr o esgyrn dynol ......... ib. Gwenwyniad teulu cyfan................ ib. Damwain alarus...................... 306 Lìaddiad dyn gan dárw................ ib. Gwobr-gamp newydd i'r Beirdd ........ ib. Sylwadau Llëenyddol.................. ib. Mahion ac Olion...................... 307 Genedigaethau—Priodasau—Marwolaethaü. ib. Chester : Published by EDWARD PARRY, Exchange Buildings, and H. HUGHES, 15, St. Martin's-le-Grand, London ; and to be had on the first of every Month of all the Booksellers throughout North and South Wales, Liverpool, Manchester, &c. TRINTED FOR E. PARRY, BY E. BELLIS, LATE COURANT OFFICE, NEWGATE STREET, CHESTER. @Ht4SI^-