Skip to main content

Hjä ŴS Y G W L A D & A R W R. ' CY.S. Gtt'R NS fiiAR u V WI,4!> A'l MACO :l Rhif. 58.] HYDREF, 1837- fPiiis 6ch. Y CYNNWYSIAD. Tü DAL. | BYWGRAFFYDDIAETH. Cymru gynt.......................... 270 Cofiant y Dr. W. Morgan, Esgob Lîan Eìwy 253 ! Englyn y Meddwyn llwyr . . j Englvn i'r Arirraffwasir DUWINYDDIAETfl. ib. DvsgLeirdeb gweithred ddu.............. ib. HANESlAETti CREFYDDOL A GWLADOL. CrEfìudol.—Çfìrtrefol,—Cymdeithas Dydcì yr Arghwdd ... 271 -Tromôr.—Y Negroaidyn yr In- dia Orllewinol ;... 27o Tymhestl yn yr India Orllewinöl 275 PoTttigáì—Spaen............ ib. Egluriadau Ysgrythyrol.—Syìwadau ar Exod. i. 8.—1 Petr iv. 1, «2........----- 255 Traethawd ar dduwdod Crist ............ 257 Gweddiau llwyddiannu^aeafîwyddiannus . . 2r>8 i AMRYWJAETÍI. - Gwlaj Traethawd ar goleddiad yr Iaith Gytnraeg.:. ib. < Gohkbiakth.—Neillduoíion y Gyhiraeg . . 261 Gofyniad.—Yr Indiaid Oym- | reig ......... • •......• • 263-.Í Garitrefol.-—Y Senedd.................. 276 Ammthyddiaeth.—Cyfnevyidwdau graddol .. ih. \. Dinasoedd mwyaf y.byd ...,.••••• •....... 264 j Cymdeithas Amaethyddol Môn.......... ib. E"-lwvs Gadeiriol Llan Eìwy—gyda darìun.. 265 : Dychweliad y Cadbe'n Back............. 277 Y°Goìofn ar Föe! Farwna—gÿda darìun .... 26S j Y;Oym'ry yn Manchester........•........ 278 Addysg i gigvddion.................... ib. \Y Cynauaf. .......................... jb. Dvddanion. ..".......................• • 26í) ' Uiblau i'r Tlodion..................... ib. ì ddewis'gwraig.................... ib-\ Barnwyr Cymru...................... 279 Argoelion gofuchionol am Hîn. ons Hydref .-. ib. \ Llong fawr-faint . '................... i)K Martin 'Luther .... . BARDDONÍAEJH. .1 Damweinian, &c... . hManion ac Olion . . . TffiWehad y Bardd..........,.....•• 270| Derchafiad Eglwysig ^Eöglyhion o goffadwriaetîi am Gwilym Twrog ib. j G^nedigaethau— Pnodasau—• Marwolacthau ib. Y Bachgen crwvdredig ........• • •..... %"-'j . ib. ib. ib. 280 7*S 14* Chcster: Puhlished bv EDWARD PARRY, Exchangc Uildings, âfftì H. ÌÍUGHES, 15; St. Martin's-le-Grand,London ; and to be had on tho first of everv Month of aíl thè Booksellers throughout North and South Wftìes, Liverpooi, M.neìuster. lkc. PRINTÜO f-OR E. PA.RRY, BY E, «ÌCLI.ÌS, O^ü CüCIUNT OVVU>-, KKWGATK STREET, < íirS'n.R. *5>§Ó&Ì ^*<y* fc ẃ^ ■íhi