Skip to main content

Y GWLADGARWR. CAS GWR NA CHARO 1 Y WLAD A'l MACO. Rhif. 57.] MEDI, 1837. [Pris 6ch. Y CYNNWYSIAD. B YWGR AFFYDDIAETH. TU DAL. Cofiant y Dr. John Davíes, o Fallwyd......225 DUWINYDDIAETH. EglüriadáuYsgrythyrol—Svlwadau ar Luc xviii. 20.—1 Tira. i.9.—1 Gor. xv. 27.. 227 Afon Angeu.......................... 228 Y Sanhedrim.. . . .........___...... 229 Gwahanol ddarllehiadäu o'r Ysgrÿthyrau.. 230 Hunan-geidwadaeth ac Anesmwythder,..... ib. TPregethu mewn iaith ddealladwy.. . ....... ib. Traethawd ar Ostyngeiddrwydd.......... 231 fieilchion y Bardd Glâs................ 232 AMRYWIAETH. Tref a Phont Llangollen, &c.—gyda darlun 233 Traethawd ar göleddiad yr laith Gymreig.. 234 Arch y Dywysoges Joan—gyda darlun.... 237 Genedigaethau, Pr'iodasau, &c. a'u cofrestriad ib. Go ii ë b 1 aeth . — leìthyddiaeth. — Ar ddygraff y Gymraeg............ 239 Ofni Siarad............................ 240 Rhag i wybed flino meirch......'........ ib. Difyrwch........• • • •................ &. Argoeliön Goruchionol am Hîn mîs Medi .. ib. BARDDONIAETH. TU DAL. Marwnad y diweddar Mr. Lewis Thomas, o Lanrwst........................... 241 Cwynfan tad am ei fab................ 242 Myfyriant..........................,. ib. YCyfaill .... ........ •.............. 243 Englynion i Lyn Tegid ................ ib_ HANESIAETH CREFYDDOL A GWLADOL. Ceefyddol.—Cartrefol.—Cymdeithas Dydd yr Arglwydd.... 244 Gwladol.—Tramor.-— Sierra Leone.—Sicily PortugaL—Spaen.... 245 Cartrefól — Seneddwyr etholedig Cymru .. 247 Brawdlysoedd Cymrci.................. ib. Cospau troseddwyr.................... 24S Cylchwyl Farddonol Abergafeni.......... 249 Y Cymry yn Manchester............. ib. Awyr-daith anffodiog.................. ib. Cyfyngder ar y môr.................. 250 Elusen y Foneddiges Hewley............ 251 Sylwadau Llëenyddol .................. ib. Manion ac Olion..................... ib. Derchafîadau Eglwysig................ 252 Genedigaethau—Prîodasau—Marwolaethau.. ib. Chester: Published by EDWARD PARRY, Exchange Buildings, and H. HUGHES, 15, St. Martin's-íe-Grand, London ; and to be had on the first of every Month of aîl thê J3ooksellers throughout North and Soúth Waìes, Liverpool, Manchester, &c. PRINTBD FOR B. PARRiT, BY E. BELLIS, OLD COVRAHT OPFIOB, NEWGATB 8TREET, CHESTER.. -»;