Skip to main content

Y GWLADGARWR. "CAS GWR NA CHARO "'Y WtAD A'l MACO." Rhif. 54.]' MEHEFIN, 1837. Pris 6ch. Y CYNNWYSIÄD! B YWGRAFFYDDIAETH.. Tü DAJL. Cofiant Syr Thomas Myddelton, ó' Gastell y Waen-^-ÿjŵ phortrcad .............. 141 DUWINYDDIAETH.. EGtüHiADAü YsGRYTHYROt,.—Sylwadau ar Esa. xxxii. 2.—Luc. xvii. 12.......... 143 Pregeth fer............................ 145 Ymofyniad difrifol .................... ib. Tir anghof............................ ib. Pregeth Fähometanaidd................ iè. Tynu allan.yr Oriawr (Watch) yn y bregeth 147 Hen arferiad ymysg yr Aiphtiaid ........ ib. Digofaint......................... Amrywion........................ DAEARYDDÎAETH. Dysgrifiad a hanes Hanover -----........ 148 AMRYWIAETH. Prif Yegol Llundain—gyŷía darlùn........ 149 Traethawd ar " Undeb Cymru a Lloegr," &c. 151 Atnaethyddiacih\—Meithriniaeth M'áip.— Y Gwanwyn diweddar...... 153 Gohebiaeth.—Y Cymry yn cael eu hesgeulueo gan yr Eglwyg............. 155 Yraffrost Mr. Satan........ 156 ib. ib. 157 ib. ib. Blâs ar. gynnilo ...... ............... Gwisgoedd Milwy-r............,-......... Lloffiön o'r Myuwentau................... Dyddanion ........................, BARDDONIAETH. Gaìàr-gân ar farwoîaeth:Miss Yonge, o Fôd- rhyddan .............;........... 15'g TU DAL. Y Gẁlîth............................ 158 Cywydd annerchy Parch R. Pgrry, a'i frawd, o Lanerch-y-medd................ 159 Llinellau ar farwolaeth 6 o blant Mr. R. Jones, o Le'rpwll.................. ib. Englyn ar eillio barf................... 160 HANESIAETH CREFYDDOL A GWLADOL. Cartrefol.—-CrefyddoL— CylchwyliauGym- deithasau Crefyddol ib. Bibl-Gymdeithas y Cymry yn Llundain.............. ib. Y Fibl-GymdeithasFrytanaidd a Thramor ............ ib. Gýmdeithas Genadol y Wes- „ leyaid .,............... 161 Cymdçithas Genadol Llundain ib. Gwladol—Tratnor.—Ffraingc—Portugal. — Spaen..........„........ 162 Cartrcfol.—Y Senedd........____;..... (b, Yr Eglwys Sefydledig yn Nghyraru ,...... 165 Y Gymdeithas er taenu gwybodaeth fuddiol ymysg.y Cymry.yn Manchester........ ib. Trychineb adf> dus gerll. w 'r Wyddgrug.... 166 Ansoddau masnachol ac arianol........., 167 Taran-dymhestl ddinystriol.............. ib. Y Dywysoges Victoria<.................. jb, Esgobion Cymreig..................... ib, Henafiaeth.......................... fo. Manion ac Olion......................,. • ib, Llëenyddiaeth Gymreig................ 168 Genedigaethau—Priodasau—MarwoJaethŵu... ib. Chester: Pubiished by EDWARD PAREIY, Exchange Buildings, and H. HUGHES, 15 St. Martin's-le-Grand,,Londòn ; and to be had on the first of every Month of all thé Booksellers throughout North and Sòuth Wales, Lìverpool, Manchesterj &c. PRINTED FOR B. FARRY.BY E. BBLLIS, OLD COURANT OFFICE,. NEWGATB STREET, CHESTER..