Skip to main content

Y GWLADGARWR. CYNNWYSIAD, BYWG RAFFY D DIAETH. Tü DAL. Coíiant Syr John Oweu, o'r Clunennau—gyda Phortread.......................... 8Í DUWINYDDIAETH. Eoi.uriadauY*sgrythykol—Sylwudau ar Preg. iii. 4.—Dìar. xxvii. 19 .........,....... g Esgus y pechadur—"Rhaid i mi aros aniser Cynnifer o ffyrdd.................... ... 8 Gwcádiaü Mam-------...................... i, "DAEARYDDIAETH. Hunes Lapland — ......... ............../ Yr Iwerddon—Ofer-goélìon y irigolion ........ í AMRYWIAETH. Hanes Wynnstay—preswylíbd Syr W. Wynn, Bar. — gyda darlun........... Tiaethawd ar Wladgarwch.................. AfLmyddwchyn y Bedd . •••.......•'••• * • • •-• Goubbiaeth.—Eglŵys Gymreig yn Llundam AusouùüU y Gyinraeg ...... Av.gr;,m i'r Beirdd.......... Mânf-gefion y L< irdd......... ]"vngciatî Cyfreithiol.....• •.......... - • • LlofEon o'r Mynweni.i.................... Dvddanion ..................,...'...... .... W, BARDDONIAETH. tu dal. Marwnad er coffadwriaeth am W. G. Ouheley, ysw. o Dan-y-hwkh.................... 101 Awdíac Englynion o alar iini y diweddar Fardd, Ioan Fowys,o Lerpwl.................. 102 Englynion i'r Brenin Wiìiaru IV............. 103 Englynion-a wnaed wrth í'yned i gysgu....... 'ib. Englyn ar foreu eiryawg .............. .... ib. Englyn i ddiogyn . ... ...........".'.■......;. íh. HAiNESlAETH CREFYDDOLA GWLADOL. Crefvüdí.;l.V~Tramor.—Yr India Orllewinol 104 Caeth-wasanaeth .ynyr America.. ;b, Attaliad caeth-fasiaehganLywodraeth Fortugal...................'. u,_ TaeniadYsgrythyrau yn yr Iwerddou... 105 Gwladoi..— Tramor.—PortugaL— Spaen .... ib. Carl.rejol.—Newyn yn Uchel-diroedd Scotland 106 Agwedd hresennol yr lwerddon ib- YSeneLL.................................... ,7,. Rrawdlýsoedd Cymru ■......................... 108 Cymdeithas y Cyn-Frydeiniaid yn Lhindain .. ib. Yr Fglwys Sefydledigyu Nghymru.. .,."..... 109 Llaw-ysgrifiau Cymreig................... ] \\} Col j. Dewi Sant........... ..:............ ib. Märwolaeth a Angladd Mrs. Yonge ..'.'...'.."• ib. Damweiniau, &c............................. 111 M. ní n ac Olion..........,..'.■•.......... ih. Derehafiadau Eglwýsig...................... 112 Genedigaethau—Priodasau—Marwólaethau ... ih. OhèW: Publiehéd by EDWARD PARRY, Exchar>ge Buildings; ahd H. T-TTTCHES 15 ;Stj MartinVle-.Grand, London, and.to be had on the first 'onth 0f all the Rookseiìers throughoüt North and South Wa]es> of every ni( jäíwtîä IOÍI E. rAHI,T, Bí lì. BELLIS, OLD CÖVEA?*T OFFICE, NEWGATE STEEET, CHESiTER. .