Skip to main content

Y GWLADGARWR. Rhip. 51.] MAWRTH, 1837. [Pris 6ch. ! Üi BYWGÎtAFFYDDIAETH, TU DAL. Cofianty Brenin ílarri VII.—gydaphortread.. 57 DUWINYDDIAETH. EglüriadauYsgrythyrol—Sylwadauar2Cor*. xii. 9.—Barn. iii. 31.—Gen. xlix. 16........ 61 Terfyniad difrifol i Bregeth g............_____ 62 Y rhinwedd o Wyleidd-dra................ 61 Tragywyddoldeb...........................ib. Pob peth er Crist........................... ib. Edifeirwch .....>......................... 65 Aneirifedd pechodau ...................... ib. AMRYWIAETH. Dyfodiad Cristionogaeth i Frydain-ýÿda darlun ib' Gohebiaeth—Mthyddiaeth. —Sillau hirion a byrion........ 67 Pryddest Ladinaidd i'w chyfieithu 69 Saint ynys Prydain........................ 70 Parch i henaint___..................... .... 71 Dywedyd celwydd........................... ib. Dull hawdd i loywi dwfr...................... ìb. I gael llonydd gan lygod ffreinig............ib. Dyddanion................................. ib BARDDONIAETH. Marwnad Saul a Jonathan .................. 72 Cysur y Cristion (mewn cynghaneddiad gor- chestol................................ ib. Tü DAL. Galareb ar farwolaeth y Dr. W. O. Pughe .... 72 Englynion i ofyn Tremwydrau, gan y Parch. E. Evans....................I............... 73 Tri Englj'n i gyfarch Astraa................ 74 Englyn i'r Wawr.......................... ib. HANESIAETH CREFYDDOL A GWLADOL. Crefyddol.—Tramor.—Cymdeithas Genadol Sweden................................. ib. Anghymmedroldeb y Swediaid .. 75 China.—Yr India Ddwyreiniol... 76 Gwladol.—Tramor.—Cape of Good Hope.— Portugal.—Spaen............. 7 Cartrefol.—Y Senedd........................ ìb. Yr Eglwys Sefydledig yn Nghymru........... ..80 Etholiad Aelod Seneddol dros sîr Fôn......... 82 Cymreigyddion Caerludd..................... ib. Siryddion Cymru am y fl. 1837................ ib. Yr Influenza............................ Marwolaeth un arall o Brif-feirdd Cymru .... 83 Sylwadau Lleenyddol...................... ib. Damweiniau, &c.......................• • • • 84 Manion ac Olion........................... ib. DerchafiadEglwysig........................ ib. Genedigaethau—Priodasau—Mai'wolaethau .. ib. Chester- Published by EDWARD PARRY, Exchange Buildings; and H. HUGHÈS, 15, St. Martin's-le~Grand, London, and to be had on the first of every month 'of all the Booksellers throughout North and South Wales. PRINTED FOR E. PABRY, Bí E. BELLIS AND SON, OLD COURANT OFFICE,