Skip to main content

Y GWLADGARWR. Rhif. 49.] IONAWR, 1837. [Pris 6ch. Y CYNNWYSIAD. BYWGRAFFYDDIAETH. TIT OAL. Cofiant Ardalydd Môn—gyda phortrëad ,...,.. 1 DUWINYDDÍAETH. Egliriadad Ysgrythyrol*—gyda darlun o'r Ỳsgorpion .... 4 Sylwadau at Deut. sxxiîi. 9.—Luc xi. 11,12.— Ioanv.39,40.............................ib. Cam-gasgliad oddiwrth farw'n dawel.......... 7 Dysgwyl amrâs,............................ î) AMRYWIAETH. Y Brîtish Museum,—gyda darltm fc........ 9 Cyfarwyddyd buddiol i olcìii dillad .......... 1*2 Yr Eglwys Sefydledig yu Nghymru.......... ib. Cynllun o Erfyniad i'r SenedcC'..,......... 13 Pyngciau CYfreithiol.—Talfyriad o'r Gyf- raith newydd ynghylch cofrestriad Gened- igaethau, &c............................ 14 Gohebiaeth.—Adolygiad y Wasg..........,. 15 Argraffwasg Cyniru .,.......'.. 16 Marw-goíFa........,......... ib. Eloffîön o'r Mynwéntau..................... 17 Dyddanion .........;«.....<-........,......... jb. BAllDDONIAETH, Cyfieithiadau o Emyn yr Esgob Heber....... 18 Emyn ............/.......................... J9 Emynau Dirwest............................. 20 HANESIAETH CREFYDDOL A GWLADOL. Gwladoi,.—2Vamor-C'onstantinopl—Ffrainge- Portugal-Spaen ........ ìb. Y Senedd,................................. 22 Cyfarfod Llëenyddol Abergafeni............ 23 Siampl nodedig o Ehssengarweh ............. 25 Marwolaeth y rarch. Dr. Rippon............ 26 Y Choîera Morbus..............., ........ ib, Gwastraff Yi'ed.....................,...........ib, Prysur wreica............................ ib. Marwolaeth raenn Addoldŷ ................ ib Lleihâd nifer Bastarddiaid................. ib Cofrestrau Ymneiliduwy r..................... ib Mẁn gwêr.................................. ib. Ffynnon Wenfrewi.......................... ib. Damweiniau, &c............................. 27 Manion ac Ólion........................... ib. Ffeiriau, Marehnadoedd, &c................ ib. Derchafiad Eglwysig...................■ • • • • 28 Genedigaethaa—Priodasau—Marwolaethau .. ib. Chester: Published by EDWARD PARRY, Exchange Buildings; and H. HUGHES, 15, St. Martin's-le-Grand, London, and to be had on the fìrst of every month of all the Bookseliers throughout North and South Wales. PRINTED FOR E. PARRY, BY E. BELLIS AND SON, OLD COURANT OrFIÇE, NEWGATE STREET, CHESTER.