Skip to main content

Y GWLADGARW Rhif. 48.] RHAGFYR, 1836. [Pris 6ch Y CYNNWYSIAD. BYWGRAFFYDDIAETH. . TU DAL' Cofiant Catherine o'r Berain—gyda Phortr'èad 309 Tarhád Cofiant SýrThomas Picton........... 310 DUWINYDDIAETH. J Dyn anianol........*,..................... 315 'Defnyddioldeb Ffydd ............"......... 317 AMRYWIAETH. Buddugoliaeth Aleluiayn Maes Garmon—yydu darlun.......................... —...... ib. .T Gaseg-eira (Chwedl Addysgiadol) .. *..... 319 Capely Pareh. RowlandHill,yn Surrey, Llüû- dain—yyda darìun................... .... 321 Cyllid (Revenue) Prydain Fawr dan wahanol Freninoedd................................. 323 Pellder prif ddinasoedd Ewropoddiwrth Lun- dain....................................... ib. Oohebiaeth.—Cyfieithiad y Salmau gan Ed- muudPrŷs.,........,.;........ ib. Tríoedd Cenedl y Cymry—Triöedd Awon.... 324 Grwobr-gamp arall i'r Beirdd............... ib, Lloflion o'r x\lvnwentau................... 325 BARDDONIAETH. Tü DAL. Cyfieithiad newydd o Salm cxiü........... .. 326 Carol Nadolig newycld..................... ib. Cywydd ar Farwolaeth R. Davies, o Nantglyn. 327 Englynion i annerch íJdward Price, o Gael- coed................................... 328 HANESIAETH CREFYDDOL A GWLADOL. Gwladoi,.—-Trflíwor-Ffraingc-Portugal-Spaen ib. Cartrefol.—Amaethyddiaeth—Cyfarfod Am- aethyddol swydd y Fiiint, &c. ...— 331 Taith nodedig drwy 'r Awyr '. ...-..,.......... 333 Tý y Cyffredin........"................... 334 Cyfraith newydd y Tlodion ..,............. ìb. Ariandai cyfranawl (Joint Siocìi Banks) .... ib. Esgobion Cymreig ;...................... ib. Genedigaeth etifedd Castell Penrhyn......... ìb. Cynddeiriogrwydd alaethus ................ 335 Buddioldeb rhyddhâd y Negröaid........... ib. Cyfarchiad pr'iodasol........................... ib Cyssegriad Eglwys newydd.................. 336 M arwolaeth y Bardd Thos. Gwynedd ....... ib. Damweiniau, &c............■'..'.............. ib. Manion ac Olion........................ 334 Ffeiriau, Marchnadoedd, &c................ 335 Derchafiad Eglwysig........................ 336 Genedigaethau—-Priodasau—Marwolaethau .. ib. Dangoseg i'r pedwerydd Llyfr ............ Chester ; Published by EDWARD PARRY, Exchange Buildings; and H. HUGHES, 15, St. Martin's-le-Grand, London, and to be hacl on the íìrst of everv month of all the Booksellers throughout North and South Wales. PRINTED POR E. PARRY, Bf E. BELLIS AND SON, OLD COURANT OFFICE, NEWGATE STREET, CHESTER.