Skip to main content

Y GWLADGARWR Rhif. 45.] MEDI, 1836. [Pris 6ch. Y CYNNWYSÌAD. BYWGRAFFYDDIAETH. f Tü DAL. Cofiant Wm. Owain Fughe, D.C.L., &tc.—yyda Phortrèad...................____..... 225 DUWINYDDIAETH. Egluriadau Ysgrythyrol.—Sylwadau beirniadol ar Rhuf. vi. 17.—Luc xii. 49.~ac ymarferol ar Mat. vi. 34- .... 229 Enaid Dyn (Farhâd)...................... 230 Dernynau o Bregeth ar 2 Cor. v. 10.—Crist yn Famwr—Barn y cythreuliaid—y diweddgìo. 231 Gweddi hwyr a boruu .......,............ 232 AMRYWIAETH, Hanes Mynachlog y Maes-Glàs (Basingwerh Abbey), gerllaw|Treffynnon,—oyda darhin,.. 233 Gohkisiai;th.—Icithyddiaeth.—Arteriad yr amserau gorphonol ac anor- phenol (pérfect änd imperfect tenses).................. 234 Cymreigyddion Lle'r pwll.— BeirniadaethyCyfansoddiadau 236 Myfyrdodau Amaethwr......237 AMAETiiynDiAETH—Cyfraithnewyddy Tlodion 238 Pyngciau Cyfreithiol...................... 239 Emyn glodwiw y diweddar Esgob Heber .... ib. XV DAt. Bedd-argralF vn mynwent Llanelli, swydd Gaer- fyrddin . *.............................240 Geiriau a gam-arferir.................... ib. BARDDONIAETH. Awdl fuddugol ar " Fuddioldeb yr Ysgolion Sabbathawl/'.. .. .. ,.........'.......... 241 Awdl ar Drüfnidiaeth (Commerce) ............. 243 Englynion i Astrcea ....................... 244 Englyn dysyfyd.......................... ib. HANESIAETH CREFYDDOL A GWLADOL. Cartrkfol.—Gwladol.—Brawdlysoedd Cymru (Assizes)—Morganwg'—Caerfyrddin—Penfro —Aberteìfi—Tre Faldwyn—Meirionydd— Caernarfon—Mòn—Dinbych—Fflint......214 Y Senedd.—Gorchwylion y ddau Dý—Araeth v Brenin, &c........................... 248 Eisteddfod y Bala........................ 250 Ymwelwr Anrhydeddus...................... 251 Dysgeidiaetl» yn Nghymru ................ ib. Siomedigaeth Pri odas ..................... >b. Gwerthu Gwraig......................... 'b. Llëenyddiaeth............................ >b. Manion ac Olion ........................ ib. Derchafiad Eglwysig.... * *................ 252 Genedigaethau—Priodaííau—Marwolaethau .. ib. KSTBR : PRINTED FOR E. PARRY, BY E. BELLIS AND SON NEWGATE STREKT. No. 45.