Skip to main content

Y ( 1 ttf Rhif. 42.] MEHEFIN, 1836. JTris 6ch. Y C YSIAD. BYWGRAFFYDDIAETH. TÜ DAL. Cofiant Syr John Wynne, o Wydir—gyda ■phortrëad ............................ 141 DUWINYDDIAETH. Egluriadau Ysgäythyrol.—Sylwadau ar Heb. x. 26,-1 Cor. xi. 10 ..........------- 143 Pwysfawrowgrwydd y Sabbath mewn ystyr feddygol .......... .............../.. 144 Enaid dyn------........-------------.......... 146 " Un Iesu."—Traddndiad luddewig........ 147 DAEARYDDIAËTH. Hanes Ynys Jersey...................... 148 AMRYWIAETH. Meithriniaeth Gwenyn .....*.............. 149 Geitíau diweddaf Cyrus Fawr {Cyfieithmd o'r Groeg.).............................. 151 Torehau aur y Cymry—gyda dartun ........ 153 Awrlais {Cloch) Exeter.................... 154 Gohebiaeth.—Ieithyddiaeth.............. ib. Cymdeithas Gerddorawl Môn .. 155 Yr Englyn gwahoddawl, a sylw- adau arao.................. 156 Y Cyfieithiad buddugawl o Gyf- Iwyniad T. C Jones.......... »6. Dyddanion.............................. ib. BAIÍDDONIAETH. Yr Amser.—Mwynderau y byd.—Dymuniad.. 157 Cywydd ar enedigaeth Anan Nêst, merch W. Jones, yswain.......................... ib. rv DAL. Egìynion ar farwolaeth Mr. R. Davies, Nant- glyn...................____........... 158 Gwlad fy ngenedigaeth.—Englynion dîolch- garwch y Bardd buddugol am ei Wobrau .. ib. Englyn i'r ddannodd...................... ib. HANESIAETH CREFYDDOL A GWLADOL. Çartiiefol—Crefyddol.—Cyfarfodydd blyn- yddol Cymdeithasau Crefyddol yn Llundain 159 Cymdeithas Genhadol Eglwys Loegr—gyda darlun o'r Athrofa yn Islington ...... • • • • *b. Cymdeithas Dydd yr Arglwydd............ 160 Cymdeithas Genhadol y Wesleyaid.......... 161 Cymdeithas er attal creulondeb tuag at Anifeil- iaid.................................. ib. Cymdeithas Mân-draethodau {Tracts) Crefyddol ib. Y Fibl-Gymdeithas í'rytanaidd a Thramor.... 162 Cymdeithas Genhadol Llundain............ 163 Cymdeithas er taenu Crisrìonöwgrwydd ymysg yr Iuddéwon.......................... ib. Gìi>ladol.—Y Senedd...................... 164 Tân dmystriol yn y Baron Hill, Môn ...... 166 Cynddrychioliad Seneddol swydd Feirionydd.. ib, Esgobaeth Llandalì'..............____.. .. ' 167 Damweiniau, &c......................... ib. Manion ac Olion........................ ib. Ol-ysgrifen.... ..,............, .......... ib. Derchafiadau Eglwysig.................... 168 Genedigaethau—Priodasau—Marwolaethau .. ìb. CHESTER : PRINTED FOR E. PARRY, BT E. BELLI8 AND SON NEWGATE STREET. No. 42.