Skip to main content

WT ATìfí-ATìWP íìCíl " ^'Y' CYN N WYSIA.D'. D U WIN YDDI AE TH. TU DAL. Egluriadau Ytsgrytiiyrol.—Moses yn derch- afu y Sarph Brês "yn ' y cliffaetìrwch gyda darlun............................. 85 Eglurhâd ar íoa,n iii. 14, ìô.—1 Cor. vii. 14. Amrywiaethau dynoliaeth.—Yr Adgyfodiad BYWGRAFFYDDIAE TH. Parhâd o Goíiant yr Archesgob Wiliams..... AMRYWIAETIÍ. 86 88 00 Bfodddrhmiad Plwyfol.—& nh Ddyserth, yu swydcl y Fíiîiìt 93 DysgriíìacF o "hen Séhédd-dŷ y Cyffredin.— gyda darlun . . .. ........................ Gohebiaeth.—Adolygiad y Ŵasg.—Av/àl ar ■ ddrylliäd y Roíhsay Castle .... 94 Henafiaeth i'w gyíieithu...... 96 Eisteddfodau Ça,evwjs—gyda , darliin o'r Delyn Arian yn Mostyn ..'.......".,'.'......... ib. Y Diffyg mawr ar ỳr Haül, Mai lofed,1836,— gyda dártun........... <................ 97 BARDDONIAETH. Cywydd ar " Wladgarwch "................ \Q\ Cywydd diolohgarweh amanrheg o Féi...... 1 ,ì2 Englynion ar coffadwriaeth am Üdaíydd . Llẁyd, o Nantgiyn....................;. 103 Englynion o anerchiäd i Rohert G. Jones, (ìì. Teaeyn, Meirioìi)...................... H, Y Goleufynag............................ ib. Englynion i'r Droedwst ,{Gout).............. ib. 'HANESIAÉT.H CREFYDDOL A GWliADOL. Cartrefol.—•Gwiadol.-—-BrawdlysoeadCymru 104 Y Senedd.....................'.......____ l()(j Gẁyl Ddewi ............................ 108 Bamweiniau, &c........................,"110 \ Manion ac Olion........................ ] j j [ Ffeiriau, Marehnadoecld,. &c. ,.........___. ;i>. \ Genedigsethau—íYiodasau—Marwol'ieíbah .. 112 I -------------^-----------------------------------------------------------------------------^ Itó^fl CHESTER. : PRlNTED . FOE E.PAEEY, EY . E. BELLIS ÁND SON,NEWGATE STBEiiT- 0>iZ