Skip to main content

Y GW.LA Rhif. 37-] IONAWR, 1836. Pris 6ch Y CYN B YWG R AFFYD DIAETH. V DAI Cofianty Parch. Wm. Tyndal,cyfieithyddyr Ys- grythyrau i'r Saesoneg—gyda Phortread .... DUWINYDDIAETH. Egluk. Ysgrithyrol.—Sylwadau ar Prcg. v. 8. < Mintai (Caravan) yn yr anialwch, Gen. xxxvii, 25.—gyda Darlun................ » Eglurhád 'ar Rhufi iii. 5—8.—Mphes. iii. 19. . íìwely Angeu.—Y cyjnewidiad a wna Ängeu . Hyder yn Angeu.—Gair yn ei amser, fye.. AMRYWIAETH. Hanes a dysgrifiad Mostyn, Preswylfod yr Anrh E. M. LloydMostyn, M.P.—gyda Darlun. Llinach (Pedigree) Tylwyth Mostyn....... Gmestrwydd Rheühwyr (Chwedl nodedig) ib. 10 11 Goheb,—Cofnodiadau, fyc. amy Bardd Myllin 12 Mân-gofion y Beirdd.... .... 13 Gofyniadau.—-Llysieuwriaeth, <3re. .. 14, Testunau CymdeithasLeenyddol Mer- thyrTudfyl.. .. .. .. ... ib. Trioedd Cenedl y Cymry—Trìoedd y Cymro .. 15 Cyfarwyddiadau i ddewis a defnyddio Syll- wydraii (Spectacles) .... .... .... .. ib. Taflen o Lywodraethwyr Gwledydd Ewrop .. 16 Gwobrwyon am Ddyfeisìau ìMwyddion ., ,, 17 TU DAL. Pyngcìau Cyfreitliiol, §c......... .. 17 BARDDONIAETH. Cywydd ì'r Arian .. .... .... ...» 18 LUncllau arfii:wrcddl)uw .—Ereìlt ar y r un testun ìb. Anfarwoldeb yr Enaid .. .. .. .. .. 19 Rhan o Gywydd Sion Tndur i'r I)r. Morgan ib. Englynioner cojfadwrìaethamMr. Wnv Aubrey ib. Englyn i Eragywyddoldeb, fÿç....... .. ib. HANESIAÈTH CREFYDDOL A GWLADCL Creftddol.—Ansawdd presennol yr Inddewon . 20 Cadwraeth y Sabbath .. .. 21 Caethiwed, y Negroaid yn yr America .... 22 Gwladol.—Tramor—Rivssia,Fraingc a'r Amc- rica, Portugal, Spaen.. .... ...... .... ib. Cartrefol.—Amaethyddiaeth.—FJurfiad Cym- deithas Ganolaidd .. .. ,. .. ., .. 24 Traul a Mansach Të .. .. .... .. •••• 25 Llong-ddrylliad alaethus ...... ■ • • • l"- Damweiniau,—Manion ac Olion,—Ffeiriau di- weddar .......... ......*" Englynion i armerch y Gwladgarwr ar ddechreu y fiwyddyn. ,........ •• •• ...28 Genedigaethau—Priodasau—Marwolaethau .. ib. CHESTER : PRINTED POR E. pARRY, BY E. BELLIS AND SON, NEWGATE' STREET. No. 37.