Skip to main content

NOb 36» Y GWLADGARWR. Rhíf. 36.] RHAGFYR, 1835. [PHIS ÔCH. Y GYNNWYSIAD. Tü DAL. DUWINYDDIAETH. Egluriadau Ysgrythyrol.—Coroniad y Buddug- wyr yn y Campau Groegaidd.—^gyda darlun 317 Egluriadau ar 2. Tim. ii. 5.—Ps. lxẁii. 22.-— Diar, xxvii. 21 ........ .... 318 î%dd a Gweithredoedd.—-Baich Crist yn ys- gafn.—Alesander Fawr a'r Ty wysog Affri- eanaidd ....... —.« • - • • 'i------320 HANESTAETH ANIANYDDOL. Bwystfiliaetii.—Y Kangaroo—gyda darlun 321 BYWGRAFFIAD. Cofiant Wra. Caston, yr Argraffydá Seisonig cyntaf ........ .....<•':> 323 AMRYWIAETH. Agerdd-lestri yr America.—gyda darlun .... 325 «ulivan y Si«talwr, (Chwedl 'hynod) .. .. 326 *W Mat ____ ........ .... 327 ^oiiEEiÀETH.—Breuddwyd Brydnawn haf.... ib. henafiaeth.—Bedd-argraff swydd Fynwy 328 Testunau i'r Beirdd .. .... 329 Pyngciau cyfreithiol .... .... .i .... BARDDONIÄETH. Y Daran.—-Ystyriaethau ar farwolae'th Miss S. Grifh'ths, Manchester .. .... .... Lîinellau o DdHolchgarwch am Anrheg Çy- hoeddwyr y Gwladgarwi" am yr Englynion buddugol ar " Y Crangc ** .... .... HANESIAETH CREFYDDÖL A GWLADOL. Crefyddol.—Yr luddewon .... .... Gwladol.—Tramou.—Ffraingc a'r America.— Portugal.—Spain ...- .... .••• Cartrefol.—-Y Senedd.^—Amaethyddiaeth.—- Cyfarfod Amaethyddol swydd y Ffiint' .... Gwaredigaeth o Gyfỳngder rhyfeddol .... Cadwraeth y Sabbath ~-.. .... .... Damweiniau, &e .... .... ..., Manion ac Olion .... .... .... Ffeiriau diweddar .... ..... *... Genedigaethau.-—Priodasau.-—Marwolaethau Wyneb-ddalen, Rhagymadrodd, a Dangoseg Cyfrol III ,, .... • •...... TU DAL. .. 329 331 332 ib. 334 ib. 336 ib. 337 ib. ib. 338 RHESTR o ddoìsparthwyr y gwladgarwr. London: published by H. Hughes, St Martin's-le-Grand ; Simpldn & Marshall, Stationers' Court; tRu J. Seacome, Chester : and sold by the following Agents;—-> 'Wchester.. Messrs. Baucks and Co. Bawgor ... MMrW. Shone, boolcseller ÎÌVerpool. Mold. Ho}y .Messrs. Bancks and Co. MrW.Jones,7,Aytoun-st. .Mr. Jo"hn Jones, Castle-st. . Mr R. Hughes, bookseller .Mr E. Lloyd, ditto .Mr D. Davey, ditto Mr James Davies, ditto Mr. John Lloyd, ditto .Mr.ThomasÉìlis .Mr. John Jones . Mr. Evan Richardson .Mr T. Gee, boolcseller •'Mr R. Jones, ditto O0„,,sc,M««n. .Mr. Robert Davies j/a^\.....Mrs. Jones & Son. Mao)[cn>-Mr- R-Jones gnmmUeth.Mr.R. Roberts,bookseller ^ttììVor ,. ..MrJ.R.Jones,ditto Mr William Davies, ditto We« ŷ,ber9«le. Wiuthin . ■*->la', Mr. Thomas Humphreya Beaumaris . .Mr. W. Bryan, draper Llangefni .. Mr R. Davies, grocer Caernarran. .Messrs Potter & Co. Mr W. Pritchard, Ditto Mallwỳd ... .Mr R. Davies, draper Bala .... Mr R.Saunderson,bookseller Ffestiniog . .Mr Lloyd, grocer Dolgellau .. Mr Richard Jones, book- seller, Eldon Row Mr. Lewis Williams, Llan- fachraith Búrmouth . .Mr Watkin Williams. Montgomeryshire, Mr J. Hughes, Pont- Robert-ab()liver Llanfyllin, . .Mr. John Jones, draper Wehhpoól . .Mr R. Owen, bookseller Neictown.... Mr D. Thomas, ditto N&wtown... i Mr. Thomas Ashford Llanidioes ..MrD. Morris, Stationer Tenby......M.r Bowen, bookseller Caermarthen Messrs White&Sons, ditto Swansea .. ..Mr J. Grove, ditto MrA. Jenkin, ditto Mr D. Jenkin, ditto Merthyr T. ,Mr H. W. White, ditto Mr. Morgan, ditto Tredegar . . .Mr John Davies, ditto Tredegar Iron Works.. Mr Aubrey, do. Brecon......Messrs T. & W. Jones, do. MrJ. W. Morgan, Post Of. Aberystwyth Mr L. Jones, bookseìler Mr Jo'nn C&x,bookseller Tregaron..,. Mr. Walter Rees, Draper Harerfordwest MrW.G'üìarâ,booksellGi' Mr J. Potter, ditto Cardiff ....Mr W. Eud, ditto