Skip to main content

No. 3 5. Y GWLADGARWR. Rhif. 35.] TACHWEDD, 1835. [PäìS'öch. Y CYNNWYSIAD. DUWINYDDIAETH. Egluriadau Ysgrythyrol. — Nýth yr Eryr— gyda darhm .... .... .... 289 Egluriadau ar Deut. xxxii. 11, 12.—Marc xiv. 30.~Mat. xix. 24.—Num. xxxiii. 55. 290 YDyddolaf .. .... ........292 HANESIAETH ANIANYDDOL. Kpäod (Monlceys).—Y MandriL—;gyda darlun 293 Öuddioldeb tymhestloedd .... ------296 DAEARYDDIAETH. ^nysoedd yr Esquimaux—;gyda darlnnö msg- tadau y trigolion..... .... .... ib. BYWGRAFEIAD ^ofìant am Wiliam Edwards o Egíwys-ílan ... 298 AMRYWIAETH. ^ohebiaicth.—Geirlyfr Seisoneg a Chymraegy» w gan Gaerfallwch.... .... 300 ^dioldeb Crefft.—Cof yr Esgob Jewel ..... 301 Tü DAL. .. 301 Dull hynod o hunan-barch yn Siam .... Pyngciau Cyfreithiol.—*■ Pwysau a Mesurau, Llwon, &c. ... .... .... ____302 BARDDONIAETH. Awdl ar Ddrylliad y lîothsay Castle .... Myfyrdodau ara y Nef. ... .... .... Englynion ar anwydau drwg .... .... HANESIAETH CREFYDDOL A GWLADOL. Crefyddol.—Cjflwr presennol yr Iuddewon.. Gwladol.—Tramor.—^Unol Daleithau yr Ame- rica.—Newfoundland ■»-Yr Aipht. — Persia. —Ffraíngc.-^-Portugal.-^-Spaen .... Cartrefol.—^Cyfarfod Amaethyddol Lerpwl.. 313 Cors ymsymudol yn yr Iwerddon .. .... ib. Llong-ddrylliadau, &c .... .... .... 311 Damweiniau, &c. .... .... .... ib. Manion ac Olion .... .... .... 314 Ffeiriau diweddar ...» .... ...- 315 Ol-ysgrifen .... .... ^... ^-^l. ib. GenedWaethau.—Priodasairre-fMarwolaethau iK 303 305 ib. 306 309 London J. Seacoin í:f.Vcrr>oci., ■UhV;<!c . .M Mr .Mr .Mr .Mr • Mr Mr Mr .Mr, • Mr. .Mr .Mr M'í RHESTR O DDOSPARTHWYR Y GWLADGARWR. published by H. Hughes, St Martin's-le-Grand ; Simpkin & Marshall, Stationers' Court; Cliester : aiíd sold by the following Agents :— Ncufoun.... Mr. Thomas Ashford Iẅatrìdhes ..Mr D. Morris, Stationer Tenby......Mr Bowen, bookseller Caermarlhen Messrs White& Sons, ditto ssrs. Bancfcs atid Co. j Jüangor .... Mr W. Shone, booUseller W.Jones, 7,Aytoun-st. j Mr. Thonias Huniphreya . John Joncs, Castle-st. j Beaunmris . . Mr.'W. Bryan, draper U. Hnghcs, booUseller Uangefni ,.Mr R. Davies, grocer E. LJoyd, ditto Caernarton. .Messrs Polterèc Cî>. I Swansea D. Davevi ditto Mr W. Pritchard, Ditto { James 1;avies, ditlo j Mallwyd .'... Mr It. Da\ ies, drap'er j Bala .... Mr [{.Saunderson,booksetier ! Mcrthyr T Ffcsthiiog . .Mr Lloyd, pfroce» J<>< <'!/,<„ /'/f"'*fẄẄ. l'r j'l'*** ■■ i'.Mr '■«"«•«Iin, ..m,. •<Ui.ijor ..',»! Jolin Llöyd, <litto Tlioiüas LÍIis Jolin Jones F.vau Richardson 1*. Cee, boijksel!cr R Jones, diít<#i . iíobert Davies < Jones & Son. • lì. Jones . R. Bobf i t;s,bookse!îei J K. Jones, ditto William Davies, ditto Mr J. Grove, ditto Mr A. Jenkiri, ditto INÎr D. Jenkin, ditto Mr H. W. White, ditto Mr. Moroan, ditto Dolgellau ..MrRichard Jones, b&ok- j Tredcgar . . .Mr John Davies, ditto scller, Eldou Row ! Tredcgar îron Worhs . Mr Aubiey, do. Mr.Lcwis WiHiams, Llan-1 lirecon fachraiìli Barnwuth . ;Mr Walkin Williams. Monigomcryshire, Mr J. Huçhe.ís, Ront Robert-ab-(>liver 'Llanfyllin ..Mr John Jones, draper Wcùl'ipool ..Mr R Owen, boohseller ycuioun... ,JIr D. Thonias, ditto .. Mcssrs T. & W. Jonesjdo. MrJ. W. Morpm, Post üí'. AbcrySiu-ylh Mr L.Joues, booksellcr Mr John Cox, bookseller Trcgaron___Mr. Wálter Recs, Draper ffawrfòrtifccst Mr W;ìGJiíard,bookseH*r Mr J. Potler, ditto Curdìff ____Mr W. Biad, ditîo