Skip to main content

O* 32f Y GWLA JRhíf. 32.1 AWST, I:- FPllIS ÔCH. W: .DUWlN.YDDIAETH. Éigluriadau Y.grythyrol—Uyn rfi'oiM i—tnjdi EARDD* En^!vinuîi '■rarebiad leuan P.:ví" «'d Hir ì\\iv\u Goronwy Owahi . _.." darlun .. ^b ■ Av, (i; a-íebiad i'r nurhyw ■gluriadan ar Ioan ix. fî, 7.—Luc xxi. 19.-- : pCi,Lni';0u ai y di'Yrwoh o "-anu gydäV í)e Ps. cxli. 5.'—Matt. iíi. 11 .... .... 206 j ^ ^ " _ " _ *" wrandaw-wyr difraw,—Dim ond m. Enaid 207 _, "*'*NEä ,, ., "!"_\:''"•'.•^,. , ìŷs i uewid sefyllFa.—Eía a Mair ... 208 -' ll',^,r>0 ,"T t'„ ",'r '• ,,\-iV. ì ' ir i bobi br'iod .... .... • • • • »"•i ...... (! '°l~í *7,}T . '"» " \T~ •' HANESIAETH ANIANYDDOL, Adarÿcdîaetu.—-Yr Eryr Penwyn—ýyrfa ẁr- -«» .... .... .... ...... ysGYDüíAETin—í'}y.v:\ :/mP\?god- .. raYciiFiLiAETH.—Y Pryf Copyn .... DAEARYDDIAETII. Prif Aíonydd y byd—-gyda darlun ,.,» AMRYWIAETH. Swnyddîaeth (Acoustics) .... .... Cynhilö .... .... .... .... Ofnau Oíergoelus ... < ... .... Hyfforddiadau i wasanaethyddion .... "tyngciau Cyfreithiol .... ••'... ìood,Hopt YrAi - heuol. — Yr Aipht.—Rwssia.- 209 ì —Portugal—Spaen * . • • 210 ì Gwiabol—Cartrefol,— \ i i werödon ib. Y Senedd .... ..., îodas R, rhan, Yswain, o Nannat IV.. V aug (?1c, ' Miái Lioyd, o ìv_i__i:i . ,. . - • • j Carçhariád am Lofruddiaeth er's saith mlyn. Bräd-weithred y Traliwm .."..'. . •« 215 i Lìaddiad gwr gan ei darw ci hun 217 ; Damweiniau, .... .. . . 218 I Manioii ac Oiion .... ..... 220 Ffeiriau Diwedchir ........... tö..1 Gened _;aet. •'.'■, '.:í.ìau—Marwolaethau _ » RIÍESTR O DDOSPARTITWYR Y GWLABGÄRWR. London; pubiished by H. Hughes, St Martin's-le-Grand ; Sin.plíin & MarshaU, Statíoners* Couí nnd J. fecacome, Chester : and soìdby the following Agenls :—■■ Manchcstcr.. Messre. Baacka amd Co Mr W.Jones, 7, Ayt'onn-st. Bangor .... Mr W, Shone, bock> Mr. Thomas Hu.np.hr ey» Liverpooì, ". Mr. John Jones, Castîe-st'. | Beaumaris .. Mr. "Ẃ. Bryas,, draper H^rcarAa/n .. .Mr II. H'iir'nes, booksellcr Mold.......Mr E. Lloyd, ditlo Übiyiuéll. ,.Mr D. Davey, ditto Mr Jatnes D'av"es, ditto Mr. Johu Lloyd, ditto Caerttjf/s.. . .Mr,Thomas Êlüs Abcrgele.., .Mr. John Jónes C'onuaif___Mr, l>an Richardson . Jìenbìgh.. . ,Mr T. Gee, book'sriler Rhultìin . .. Mr ìi. Jouof», ditto ítansannan . .Mr. Robert Davies Qoncen .. ..Mrs.Jone.cS.Soa. toaiìfiollen ..Mr. R Jones MachynìÌeih ,-Mr. R. Roberts,bookseller , Bangor ., . .Mr J. R. Jones, ditto Newiow JJanidtocs ... Tenby... ... . Caermarlfun Llangefni . .Mr R. Dav'es, grocer üaernarton. .Messrs Pst'fer & Co. Mr W. Prítchard, Ditto I Mallwiyd ... .M.- R. Duvies, diüpcr j Baîa .... Mr lì, !j,bookse"!er j Mm ylí U- Wíl. p-J .); o-- ! Dolgtlìay . Jlr Ricîi ;;•(' Jotica, fcook- ì _fV I seìler, Eidon Row [ Mr.Lewts WHliamSjLlan. j ' ; '■'■' fachraith ì Barmouih . ,Mr Waíki.u WìUiams, Montgomeryshire, Mr J. Hughes, Pont-t } Robert-ab-6iiver . .. Tregafon. 1 Llanfyllìn ..Mr Johti jories, dra '! \ llaitìjortíwc Wcùlìpool:";.Mr 11. Owen, boòk'äe»er Tredcua BreM1" • Äberystì vft Mr Wiiliam Davies, ditto | _y>w.otẅè'.'.'. .Mr D Thomas, Jitto ' ' Cardiff .... Ä few respectable Wholesaîe Agents ate Wanled, 'to suppfy the•.Di'.tributora, &c ' in South Wdíes, Mr. Titomas Ashfrj./j Mr D. Morris. s"í...;oaer Mr llovren, V.botvseHe,, 3VÍ*ssrsW i te&Soì.8,díuo Mr J ,Grove, ditto !',3x 1J. J0aU.ií!, CùttO -vír.H.'.W. Whitei diíto ;.-■ Mr. M'organs dit.ío Mr Johîi Dávíes. diíto « Works,, Mr ..ubrey, ào. . Messrs T. & W; Jónès, d'o, MrJ. Ẅ*. üíorg-an, Fostö;*. Mr L. Joties, booksellcr Mr Jo'rn Cox. b.îoksei!ej- ' • Mr. Walter Rees, Draper fíf Mr W', Gi 1 lard ,.bookseîier Mv J. Potter, dttto Mr W, Bird, ditto of the öwiade.arwr