Skip to main content

Y GWLADGARWR Rhif. 3Î.1 '.GORPHENAF, 1835. Y CYNNWYSIAD. [Pris 6ch. DUWINYDDIAETH, , Ëgîuriadau^Ysgi ythyrol—Cyhoeddi y Newydd- 11 if ìoer—gycla darlun .... ..... .... iifegluriadau ar Marc vii- 37—Gen. iii. 15.— TU ÖAL. 177 i Ystyriaethau ar Grîst yn d'od o Edora Em-yn Geuhadawl .... .... Cyfieithiad o ran o Páalni xix. a'r Messì'ah Enedynion i'r Lleuad ;...... .... 193 ib. 194 íb. xm. a xsvi 20. -1 Cor. xiî. % 187 180 181 7! Y :r:,'-'-.; .0V;í'- vadau nr Edifeirwcb—Ar Wedüîo .... HANESIAETH ANIANYDDOL. 'stfiliaeth.—Y Baedd gwyllt—gydà darhin AMRYWIAETH. jfolau Derwyddol—gyda darlun .. .... ì 83 Dyehymmygion Dwyreiniol .... .... 3 85 ÊSoẀBiÁ^THáu.—Adolygiad y Wasg — Awen- yddion Gwent a Dyfed....., 187 Enwau Lleoedd yn Neheubarth Cymru .. .... ■ .... 1 90 CyíìeHhiad uewydd o Esa. x ., 191 Ÿ'r Hen Hobin Ddu .. .... 192 Marw-goffa .... .... îh. BARDDONIAETH, Llinellau o GofFadwriaeth am Wm. Wiliams o Dreffynnon . - -....... .... 139 Ehgdỳn i flodeuawl ä-hîan .... ... . hanesíaf;î*i crefydjjpl a gwladol Crefybdol. — Cyfarfodydd blynyddol Cyiii- deithasau Crefyddol.. .... Tramor-.—Cỳniderthas Genhadol Sweden Gwladol. — Newyddion Tramór, — Cape pt' Good íîope—Yr Aiphí—Jerusalem— Portugal—•Ffraingc—Spaen .... Y Senedd .... .... ...'■". .,... Eisteddfod Llanerch-y-medd .... .... Marwolaeth Wm. Owain Pughe, Yswain .... Brâd-weithred crchyll . ,.. .... .... Gwrthgyfodiad Ymysg- Morwyr ...,<■ .... Damẁëiniaù, &c. ".... .... .... Manion ae Olion .... ........ Derchafiadau Eglwysig .. .... Gened israethau —Pr'iodàsa u»-Ma r wóìaetha u .. 195 19o" 198 20 J 204 ŵ'. RHESTR O DDOSPARTHWYR Y GWLADGARWR. Löndòn: published by H. Hüghes, St Martin's-le-Grand ; Simpkm & Marshall. StätionefS^ Court «'nd J. Seacome, Chester : and sold by the followuig Agents :;— Manchcster. . Messrs. Bancks and Co. I Bangor ..... Mr W. Shone, book.selle MrW.Jones, 7,Aytoun-st.' Mr. Johu Jones, Castle-st. \ Beaumaris £iverpool lVrexhum Molä... fíolywell Caernarron Mallwyd .Mr R. Hughes, boofcseller | Llangcfni .Mr E. Lloyd, ditto .M.r D. Davey, ditto Mr Janies Davieẁ, ditto Mr. John Lloyd, ditto Caerin/g____Mr.Thoinas Éllis ■Aberne.le....Mr. John Jones Conway .... Mr. Evan Richardeon frenbigh., , .Mì' T. Gee, bookseller Rhuthin .. Mr R Jones, ditiò Llamannan . Mv. lloberf Davìes Vorwcn X ..Mis. Jones & Son, Llanflollen .. Mr. R. Jones machŷntieth.Mr. R. Roberts,bookseile Bangor .. . .Mr J. R. Jones, ditto Mr Wiiliam Davies, ditto Mr, Tîioinas líuttiphreys Mr. W. Bryan, draper ■Mr ií. Davies, g-rocer .Messìs Potter& Co. Mr W. Fritchard, Dito .Mr R. Davies, drrrper Bala .... Mr R.Saundersoti,b >ökíellér Ffcstiniog . ,Mr Llòyd, ffroce: Dolgellau ..MrRiçhard Jeoes3 book- seller, Eìdo.i Row Mr.Lewis Wi!«iams,Llan- fachraith Barmouth ..Mr Walkin Winiarcs. Montgomeryshire, Mr J. H'ghes, Pont- Robert-a>Otiver Llanfyllin ..Mr John Joies, draper ìYeíshpoot ,.Mr R Owen, bookseí!er Newtown____Mr D ThoiiaS; ditto espectable Wholesale Ageuts are Wanted, to suoply íhe Distributors, *S in South Waies. Newtown.... Mr. Thomas Ashfoi d Lliaidloes ..MrD. Morris, Stationer Tenby......Mr Bowén, bookseller Caermarthen Messrs White&Sons,áitfi Swansea .. ..Mr J, Grove, ditto Mr"À. Jeukin, ditto iMr D. Jenkin, ditto Merthyr T. ,Mr H. Ẃ. White, diíto Mr. Morgan, ditto Trcdcgar . ..Mr John Davies, ditto Tiedegar Iron ìVorks.. Mr ìubrey, do Brccon.------. Messrs T. & W. Jbnes, du MrJ, W. Morçan, Tost (>*' Aberystwytìt Mr L. Jones,~bookse!ler Mr John Cox, bookse!Ier Trcgaron-----Mr. Wraiter Rees, Drapei JfJai'er/brẁc.ífMrW.Oiü.ìrd^booliseìííi Mr J. Pottcr, ditto Cardiff ....Mr W. Bird, ditio &c. of tlie Gwladsrarwr