Skip to main content

Not ARWR Rhíf. 30.] EHEFIN. 1835. [Pris 6cíî' Y CYNNWYSIAD. DUWINYDDIAETB. rv oal. Egluriadau Ysgrythyrol—Y. Lysard (Chame- leon—gyda darlun .... =••• .... 149 Egluriadau ar Lef. xi. 30.—Luc xyii. 12,— ..... 150 1 Cor. i. 28 . HANESIAETH ANIANYDDOL. Y Ballasg* (Porcupine)—gyda darlun Y Draenog .... .... .... DAEARYDDIAETH. DiíFaethleoedd y Ddaear—gyda darlun AMRYWIAETH. Y Tri Chawr (Chwedl addysgiadoì) Gohebiaeth.—Y Cynghaneddion Caethion Llythyr at Gyfaill .. Y Cydymaith Peroriaethol . Pyngciau Cyfreithíol .... ..., Esgusion am feddwi .... .... 153 154 155 157 160 162 163 ib. 164 TU DAL. Bedd-gerdd ar ol Miss H. 0—n, o Dreffynnon 166 Un o Fesuraü Cadair M organwg .. .... ib. Englynion y Wlanen .... ..., .... ib. Cyfìeithiad o Gân y Credadyn wrth farw .... ib. Englynion i'r Gwladgarwr .... .... ib. Englyn i Weddi . .... .... .... ib. BARDDONIAETH. Gal.ar-gân arfarwolaeth ydiweddarD. Pennant, Yswain, o'r Downing .. .... .... 165 HANESIAETH CREFYDDOL A GWLADOL. Chefyddol. — Cyfarfodydd blynyddol Cytn- deithasau Crefyddol .... .... 167 Gwladol. — Newyddion Tramor. — Spaen— Cape of Good Hope—Persia ... ^ 1P9 Cartp.efol,—Y Senedd . . .... .... 170 Cofiadaeth Gweinidogion Eglwysig Cymreig swydd York at Syr R. Peel ___ .... 172 .Llawenychiad yn Nôìgellau .... .... 173 ; ^yfyngder a Gwaredigaeth ryfeddol ..... 174 Damweiniau. &c. .... .... .... ib, Manion ac Olion .... .... .... 175 Ffeiriau diweddar .... .... .... ib. Derchafiadau Eglwysig .. .... .... 176 Genedigaethau—Priodasau—Marwolaethau .. ib. RHESTR O DDOSPARTHWYR Y GWLADGARWR. London: published by H. Hughes, St Martin's-le-Grand ; Simpkin & Marshall, Stationers' Courl and J. Seacome, Chester : and sold by the following Agents :— Bangor .... Mr W. Shone, bookseller Mr. Thomas Humphreys Beaumaris . .Mr. W. Bryan, cìraper Llangefni . .Mr R. Davies, grocer Caernawon. .Messrs Potter & Co, Mr W. Pritchard, Ditto Mallwyd ... .Mr R. Davies, draper Bala ___Mr R.Saunderson,bookscller Ffestiniog . .Mr Lloyd, grocer Dolgellau . .MrRichard Jones, book- séller, Eldon Row Mr. Lewis Williams, Llan. fachraith Barmouth .. Mr Watkin Williams. Montgomeryshire, Mr J. Hughes, Potit- Robert-ab -OUver Llanfyllin . .Mr. John Jones, draper Welshpool . .Mr R. Owen, bookseller Newtown... ,Mr D Thomas, ditto A few respectahle Wholesale Agents are Wanted, to supply the Distribntors, &c. of the Gwhidgarwr in South W'ales. Manchester.. Messrs. Banclts and Co. Mr W.Jones, 7, Aytoun-st. linerpool. . .Mr. John Jones, Castle-st, ^Vrexham . .. Mr R. Hughes, bookseller Atold.......Mr E. Lloyd, ditto Holywell. ..MrD. Davey, ditto Mr James Davíes, ditto Mr. John Lloyd, ditto . .Mr.Thomas Ellis . .Mr. John Jones .... Mr. Eran Richardson üenbigh___Mr T. Gee, bookseller Wiuthin . .. Mr R. Jones, ditto Jansannan . .Mr. Robert Davies Portoe» .. . .Mrs. Jones & Son. Üangollen .. Mr. R. Jones Ẅachynlleth.Rlr. R. Roberts,bookseller ^angor .. . .Mr J. R. Jones, ditto Mr William Davies, ditto ^aerwys ■Abergele wnway Newtoum....Mr. Thomas Ashford IJanidloes ..MrD. Morris, Stationer Tenby......Mr Boweti, bookselíer Caermarihen Messrs White&Sons, ditto Swansea .. . ,Mr J. Groves ditto Mr A. Jenkin, ditto Mr D. Jenkin, ditto Merthyr T. .Mr H. W. White, ditto Mr. Morgan, ditto Tredegar . ..Mr John Davies, ditto Tredegar Iron Worhs . Mr Aubrey, ûo. Brecon......Messrs T. & W. Jones,do. MrJ. W. Morg-an, Post Or. Aberystwyth Mr L. Jones, boofcseller Mr John Cox, bookselies- Tregaron___Mr. Walter Rees, Braper Haverfordwest MrW.Gillard,bookseller Mr J. Potter, ditto Cardiff___Mr W. Bird, ditto