Skip to main content

Y C YNN WYSIAD. luÖGARWR. 1835. [Pris 6ch Englynion y Crangc .... • = .... .... Crëadigaeth a Phrynedigaeth .... .... HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Crefyddol.—Cymdeithas Cadwraeth y Sab" bath.... .... Eilun-addoliaeth y Chinëaid .. Gwladol. - NewyddionTramor.-. Môr-Canoldir —Yr Aipht.—Ffraingc a'r America.—Chi —Spaen- Y Senedd Siryddio)1 1 81 ib. 82 83 -Portuíral—-Yr India Orllc iJymru .... «,... dlysoedd Cyniru .... .... 1 f ^rndeithas Gymreig1 Bethesda .... üisteddfod yn Llanercb-y«medd ö j Brenin y Sipsiwns .... .... Damweiniau, &c. .... .... ] Manion ac Oiion .... ,.. , Ffeiriao diweddar .... .... Derchafiad Eglwysig .. .... Genedigaethau—-Priodasau—Marwolaethau Gwalìau .... - - 83 85 87 88 ib. 90 91 ib. 92 ib, ib. ib. RTHWYR Y GWLADGARWR. Iartin's-le-Grand ; Simpìdn & Marshall, Stationers' Court llowing Ag-ents:— i Newtown.. Lìanidloes Tenby .... Caermartht Swansea .. Merthiir T. ,»Mr W. Shone, bookseller Mr. Thomas Humphjrey& .. Mr. W. Bryan, draper . .Mr R. Davies, grocer iarvoi t. .Messrs Potter & Co, ■ Mr W. Priíchard, Ditto ... Mr R, Dávies, draper Mr R.Saunderson,bookseller . .Mr'Richard Jarrett . [ Mr Richard Jònes, boolc- 1 seller, Eldon. Row j 1 Mr. Lewis Williams, Llan- I* fachralth | Mr Watkiu Wiíiiams. j A <s Mre, Mr J. Hug-hes, Poi:t-! Robert-abOliver ! T1 M>. John Jones, draper j îì Mr R. Owen, booksellér ]■ Mr -D. Thomas, ditto j Ct ., lo suppìy the Distributors? &c iuth Wales. iegar . .. legar Iro rdiff Mr. Thomas Ashford Mr D. Morris, Statiöaer .Mr Bowen, boolcseller Messrs White & Sons, ditto .Mr J. Grove, ditto Mr A. Jenicîn, ditto Mr D. Jenkin, ditto Mr H. W. White, ditto Mr. Morgan, ditto Mr Jolm Davies, ditto n WorJis.... Mr Äubrey, do. MessrsT. & W.Jcties,do. MrJ, W. Morgan, PostOf.. o- '. -< líT Mr' John f >-, book Reés, Draper aFd,bookseiìef r, ditíe . ditto . Mr. Waltei Mr J. Pótte Mr W. Bird • ot the Gwladgarwr