Skip to main content

tfo. 25. Y GWLADGA BríF. 25.] IONAWR, 1835. Y CYNMVYSIA DÜWINYDDIAETH. tu r'" Egiuriadau Ysgrythyrol.—Pniodasau yn y Dv , - rain,—^î/cía darlun .... .... - - • figìuriadau ar Mat. xxv. 6.—Luc ii. 7 —Esai i. 18.—Marc vi. 9. .... Y Doethawr Pi Gofyniadoddir Adoìygiad y Iawn-ddefny HANESIAETH ANlAIf :D»0L- Öwystfiliaeth.—Y Llama.-; jyda dariun .... Llygod Ffreimg ... - • • * • •■*.•- ^ysgyddiaeth.—Y Llysŵen Wefreiddiol (Elec- trical Eel)—gyda Jarlun ..., .... 7 DAEARYDDIAETH "Çnydd Ararat .... «... 9 CERDDORIAETH Cynnygiad o Draethawd newydd ar y G ..uyd 1.1 AMRYWIAETH Aìrrtanac amy flwyddyn 1835........ 1J- Y Gwaith Haiarn ŷà Mrydain .... . i... 14 ^erth periannol Brydain Fawr .... .... 15 ^lüdiad Llythyrau .... -----. ----- ib. ^dara yn Ýnysoedd Shetland.—-gyda darlun 16 ^um munud yn rhy ddiweddar .... .... 17 %Miebiaeth.-—Adolÿgiad i/ Wasg.— Awenydd- ion Gwent a Dyfed........ .... 18 ^Wrchiad i'r Cymry............ 21 ì- Coffa Galar ' jlOIÌ Llinellau ar GwenfF- ÚA Crefyddc Nèwyŵi ^ y Ty« Newyddi Ogioitl Ÿ Sene Marwol Digorpl Cyssegr Dychwe Damwei Manion Ffeiriau Derehafi Genedi.o- «tsau. — Marwolaethau ib. 31 ib. ib. 32 ìb. RHESTR O DDOSPARTHWYR Y London: published by H. Hughes, St Martin's-le-Grand ní* J- Seacome, Chester : and sold bv the followiric- A^ents \r ' f Ö ° «««cfte-íer. .Messrs. Eancks and Co. »■, Mr W.Jones, 7, Aytoun-st, jpŵgooî. . .Mr. John Jones, Castle-st. jLrf*%m . .. Mr R. Hu#hes, boolcseüer .Mr E. Lloyd, ditto Mr D. Davey, ditto Mr James Davies, ditto O&À Mr- Jonn Lloyd, ditto M^f' ••Mr.TnomasËllis *?'*,....Mr.JobiiJoiies í?n*«J/ .... M t Evan Richardson tlfo,tÌ®h- ••Mr 'S Gec, bookseller 2r-.MrR î0üe8, diîto ^oTCnnan ■Mr- Eobet Davies £&»„ „ " * * ' M,'S J°"es & SOH. « ^«i-.Mr.R.Jones H«n;Ü?lletk Mr- K- R«ẂrÌéÎLöŴse«er 9or -. ..Mr J. R. Jones, ditto Mr Wülìam Davies, ditto Bangor .... Mr W- Shone, b Mr. Thomas Hu Beaumaris . .Mr. W. Bryan, Llungefni , ,Mr R. Davies, < Caernawon. .Messrs Potter t Mr W. Priteha- I, Du?- Malhcyd ... .Mr R. Davies, raper Bala ... .Mr lì.Saunderson bookseller Ffestiniog . ,Mr Richard Jar rett Dolgellau ..Mr Richard Jc ines, book- seller, Eldo n Row Mr.LewisWiil iams,Llan- fachraith Barmouth . .Mr Watkin Wíj Hains. Montgomeryshire, Mr J, Hug- hes, Poiit- Rohert-ah-( )Hver Llanfgllin . ,Mr. John Jones ( dräper Wetshpool ..Mr R. Oẃën, b ookseller Newtoum,___Mr D. Thomas , ditto A fe nv fespectable Wholesale Agents are Wanted, to suppl y the Di in South Wales. GARWR. i & Marshall, Stationers' Court; ewtown....Mr. Thomas Ashford lanidloes ,. Mr D. Morris, Stationer mby......Mr Boweu, bookseüer 'ermarthen Messrs. White&Sons, ditto ansea .... Mr J. Grove, ditto Mr A. Jenkin, ditto Mr D. Jenkin, ditto Merthyr T.. Mr H. W. W h i t e, di t í o Mr. Morgan, ditto Tredcgar . . .Mr Jahn Davies, ditto Tredegar Iron Worhs,, Mr Aubrey, do. Brecon.......Messrs T. & W. Jones, do. MrJ.W.Morgan, Post Off, Aberystwyth Mr L. Jones, bookseller Mr ohn Cox, bookseller Tregaron-----Mr. Walter Rees, Dräper JIaverfo r í Iw es t M r W. G i 11 a r d, b o o k s e 11 e r Mr J. Potter, ditto Cardiff____Mr W. Bird, ditto tributors, &c. of the Gwlado-arwr,