Skip to main content

CYMRYFYDD Y>VA> A'l MA<0." Rlilf. f O».) MEHEFIIff, 1841. (Pri« 6e. Y CYNNWYSIAD, 91 ÎSgttigrangûOt'aeîf). tudal. Cofiant Cystenyn Fawr............. 161 Cofiant Uthur Pendragon............ 163 Cöfiant Bieddyd ■. .*................. ib. Btt&ungùîríaetlj, Beirniadaeth ysgrythyrol ar Luc xxi .. 164 gítttattflìJ&íaetfj. Helaefhfawr ddefriyddioldeb ý ddafad .. 15G Cyfarwyddyd Beynon y bugail mewn perthynas i olcîii a chneifio defaid .. 167 Darlun henafiaethol o Lundain....... 168 Annogaeth i bennau teuluoedd i ymar- feryd â'r ddyledswydd o weddio, yn enwedig y rhyw fenywaidd ........ ih. Y fenyw gyntaf.................... 169 Ysgolion rhad' Cymru yn y fl. 1741 ... ib. Llythyr y Parcli. Gronwy Owen...... 170 Lloffyn Mynwentaidd .............. 171 Y beirdd a Gtnlyia Caledíryn........ ib. Dyfais ardderchog ar fudaw i wledydd estronol........................ ib. Gofyniad........................ ib. J Adolygiad y wasg—Yr Arweinydd Meddygol...................... 172 | Chwedl ddigrif.................... Ì7'S [ Dyddanion—Y person a'r player. Yr enllibiwr a'r gwr doeth. Yr unig ffwl yn y Senedd. Perthynas hyuod. Darîuniad chwerthiuus o'r Senedd- dy CyíFredin, tji y ilwyddyn 1796 175 j Cofadail Arglwydd JNelson, yu Llerpwll (gyda darlun cywrain)____'........ 176 l Baruöottíaríi). Pennillion i ganmawl yr Odyddion.... Attebiad i linellau Asiedydd......... Llinellau ar farwolaeth Mrs. Catherine Roberts, Nantglyn.............. Gwaed fy Iesu.................... Pennillion ar farwolaeth merch ieuangc Englynion ar briodas Mr. Henry Wil- liams â Miss Elizabeth Foulk.es .. Derwyddon.—[_Difyn.~] Englvn...... YrHunllef....................... Dammeg Tegid................... 3öattestaetô écfajìaöol. Tramor—China, Lloégr a'r America Gwyl Ddewi Sant yn Nghae-refrog Newydd...................... '^atmstaeîî) ©refíûDoI. Cartrefol.—Y Feibl Gymdeithas Frydeinaidd a Thramor. Yr Ysgol Gymdeithas Frydeinaidd aThramor Cymdeithas Genadol y Wesleyaid. Cymdeithas Genadoì v Bedvddwyr ^anestaeíí) ©foUŵoì. Cartrefol.—Y Senedd .......... Gorfoledd mawi yn Nghymru ar ddyfod- iad Syr Ẁatfcin Williams Wynn, Bar. i'w Oed........................ Trawsfudiad i Ainerica.............. Cymreigyddion Caerlwdd—Engîyn- ion buddugol Beddargraff Dewi Wvn Esgoriadau, Priodasau, a Marwolaeth'au Marchpadoedd .................... Hysbysiad.---Blodau Arfon, sef gwaith barddonol àrhy'ddieithol Dêwi Wyo.. 192 PRINTED AND PUBLISHED BY R. LL. MORRIS, DALE-STUEET: To be had on the First of every Montli, with other Mag3zine«, OF MR. H. HÜGHES, 15, ST. MARTOTS-LE-GRAND, LONDON.