Skip to main content

Rliif. lOl.) ■3BT MAI, 1841. Y GYNNWYSIAD. (Pris 6e. îájtograffg&ln'att^. tudal. Parhad o Gofiant Edward Williams, (Iolo Morganwg)................ J29 Cofìant Wilham Henry Harrison, Llyw- ydd y Taleithiau Unedig ........ 133 Cofiant William Ffloyd, un o Arwyddwyr Dadganiad Annihyniaeth y Taleithiau Unawl.............,............ 135 Etttomc&ötaeîí). Llyfr y Prophwyd Esaiah .......... 135 awrgtot'arth. Dirwest yn yr Iwerddon ............ 137 Gohebiaethau—Pvsgodwriaeth yn y Ddyfrdwy.................. 139 Atteb i Ofyniad " Meilw," .......... 141 Llyfrau Cymru, (Parhad o tudalen 364) ìb. Lloflỳn Mynwentaidd.............. 142 E yn erbyn DD, ac DD yn erbyn E .. ib. Dyddanion—Digon o ddial. Edrych yn y drych. Gwag ei ben a jjwaeach ei hoced. Cymhariaeth Wyddelig. Un tuedd ddrwg yn feddyginiaeth i'r llall. Y bychan yn curo'r mawr. Perthynas. Gwendidau dynion da 143 ìiaTù&omarttj. Beddargraff Dewi Wyn............ 144 Caẃefle y Bardd................... 145 Pennillion at Mr. Owen Prichard (Caian) ib. Englynîon am P. A. Mon......... ib. Duw yn Grewr pob bodau .......... ib. I'rWyddfa..............,.,......... ib. Odyddiaeth........................ ib. Y diffyg ar y lleuad................ ib. |?anfst3tííj ©ÍDÍa&ûl. Tramor. Heddwch â'rioll fyd! China 146 jçj- Y Tyrciaid a'r Aiphtíaid........ 147 Ffraingc, Lloegr a'r Amerìca .... 148 ftmeatettì) Ŵ«fgìtöoI. Tramor. Cymanfa Remsen........ 148 Cymanfa ddwyreiniol y Bedyddwyr 149 Cyhoeddiad Cy manfa y Trefnyddion Calfinaidd yn Ohio ......,..... ib. i?at«stafti) (Sbjiaöol. Cartrefol, Y Senedd ............ 150 Biawdlysoedd Cymru.......... 151 Cymraes wallgofus ................ 154 Galanasdra a chyfyngder aruthrol!.... 155 Damwain alaethus ....,~.......... ib. Llofruddiaeth ysgeler yn Llerpwll .... 156 Vestry plwyf Llerpwll.............. 156 Mudoliaeth...................... ib. Gwr wedi saethu ei wraig yn anrwriadol ib. Damwain angeuol yn Dorothea Quarry 157 Coflàdwriaeth ein Beirdd............ ib. Dyfodiad Syr Watkin William Wynn i'w oed........................ ib. Dyfodiad Syr Charles Napier i Lerpwll ib. Marwolaeth Lly wydd yr Unol Daleithiau ib. Gweithiau barddonol a rhyddieithol yr anfarwol Dewi Wyn .....:........ ib. Damwain alaethus................ ib. Marwolaeth y Parch. Josiah Hughes... ib. Esgoriadau, Priodasau, a Marwolaethau 158 Marchnadoedd.................... 159 Hysbysiad.—Blodau Arfon, sef gwaith barddonol a rhyddieithol Dewi Wyn... 160 PRINTED AND PÜBLISHED BY R. LL. MORRlS, DALÈ-STREET: To be bad on thc First of every Month, with other Magajdnes, OF MR. H. HUGHES, 15, ST. MARTIN'S-LE-GRAND, LONDON. And of all Booloellers throughoat North and South Wales, Chester, Maachestcr, &c.