Skip to main content

ÎSntojrraffjJìẃtaetí). tudal. Cofiant E. Williams, (Iolo Morganwg).. 97 BtttotttjööíaetJ). Parhad o Niferi y gair Saith yn yr Ysgrythyrau .......,............ 101 Beirniadaeth Ysgrythyrol, ar Luc xx. .. 102 Eglurhad gan llartley ar Ioan x. 3 .... 104 &mrptotaetí). Gohebiaethau — Cyfaill yr Ysgolor.. 105 Cynghor i'r bobl ieuaingc........ 106 Eisteddfod y Gordofigion ........ 107 Eglwys newydd Gymreig, Llerpwll .... ib. Eglurhad ar y gair Gordofigion...... ib. Gofyniadau— Darganfodiad America ib. Mersey a Mercy, Rhifyddiaeth.... 108 Cofiant W. Williams, Pantycelyn, a \ Dafydd Ionawr................. ib. í Chwedl gyffrous.................».. ib. > Maen Gorweddfa Dafydd Nicholas,Bardd teuhi Aberpergwm................ ib. I Galanas St. Bartholomew (gyda darlun.) 109 j Üyddanion—Sam y Cobler, Gwyddel \ yn marchogaeth, Gweno a'i mheistres, \ Beth oedd galwedigaeth eich tad? \ Plwyf anhawddgar, Y dyn yn y \ cyffion, Cyfrwysdra dyn dall, Esgus l oeraidd, Gweddi Iwyddiannus, Poeth ac oer, ...................... 11] | üarööoníartíj. Llufurwaith y Beirdd .............. 112 I Y Parch. J. Gambold, A.C. Beddargraph arno ei hun, ynghyd a chyfieithiadau ib. > "Pàham y dìrmyga yr annuwiol Dduw ?" 113 Englynion i Bont Menai ............ 114 Annerchiad at gyfaill mewn bro estronol ib. ifymtẃetl) föfolaöol. Tramor—China................. 115 Lloegr a'r America ...... 116 ^anrstaetí) ©rcfgöìiol. Cartrefol—Bedyddiad luddewon.. .. .117 Gwyl Iuddewig................ ib. Bibl Gymdeithas, Cyfrifon Pabaìdd 118 iJanraíaetî) ©tolaöol. YSenedd ........................ 118 Brawdlysoedd Cymru .............. 119 Yspeiliad cyllidau yr Eghcys Sefydledig yn Ngwynedd .................. 122 Gwyl Ddewi Saht--Meltham..... 123 Ci/lchwyl Llundain ............ ib. Llerpwll .................... 124 Caerlleon .................... 125 Llifgoden Ffreinig yn ymosod ar blentyn ib. Derchafiad eglwysig................ ib. Dewi Wyn........................ 126 Crculondeb echryslon Tad at eiferch .. ib. Syr Wathin Williams Wynn, Bar..... ib. Colìfarniad Joseph Mister............ ib. Cyllidfa Llerpwìl .................. ib. Effeithiolrwydd consuriaeth .......... ib. Claddti dyn ynfyw ................ ib. Teulu eppilgar.................... ib. Ardalydd Westminster.............. ib. Esgoriadau, Priodasau, a Marwolaethau 127 Marchnadoedd .................... 12S PRINTED AND PUBLISHED BY R. LL. MORRIS, gj DALE-STREET: ^ To be had on the First ot'every Month, with otlier Maÿazines, ^p| |j) OF MR. H. HUGIIES, 15, ST. MARTINS-LE-G RAND, LONDON. {* And of a!l Booksellers throughout NorÜi aud Sout Wales, Ches ter, Manchester, &o. R3