Skip to main content

Y lfVA> A'l MA<0." %Q^JèMö I&Iiif. Ö».) HiWRTH, 1841. (Pris 6<c. Y CYNNWYSIAO. öDtograffnùotaetlj. tudal. j Cofìant Llewelyn ab Grufiydd, Tywysog olaf y Prydeiniaid.............. 65 l ©ttttriugîjötaetfj. { Niferi y gàir Saith yn yr Ysgrythyrau 74 | Beirniadaeth Ysgrythyrol ar Luc xix.. 75 < Eglurhad ar Iob ix. 25, 26.......... 76 j amrgím'aetfj. $ Beirniadaeth CyfansoddiadauEisteddfod 76 ? Llerpwll (gyda darlun) ........ 77 5 Eisteddfodau Cymru .............. 78 < Coleg Dewi Sant.................. 80 Llythyr Esgob Dewi Sant .......... ib. Llythyr y Pareh. D. James at Arglwydd ) Esgob Ty Ddewi............. 81 Llymru a llaeth .................. 82 Act am gyfieitbiad y Beibl, a'r Llyfr | Gweddi Gyffredin i'r iaith Gamber-aeg 83 Prydyddiaeth y Cymry ............ 85 Cadwraeth ceffylau ................ 86 Afiechydgwartheg ................ ib. Attebion Ysgrythyrol plentyn mud .. ib. Serchawgrwydd merch ieuangc...... ib. Pwyso mŵg...................... ib. Y cylla rersus cydwybod............ ib. Pigion o ymddiddan a fu rhwng Adrian Ymerawdwr Rhufain, ag Epig ddoeth ib. 33arööotttaetfj. Cywydd i Mr. Hugh Hughes........ 87 Englynion ar farwolaeth Dewi Wyn .. ib. Llinellau a fyfyriwyd pan oedd cwynfan am ddwfr yn Llerpwll o achcs y rhew ib. Llinellau er cof am y Parch. J. Blackwell 88 =feattestaetfj ©tolaöol. Tramor—China, y Tyrciaid a'r Aipht- 89 iaid, Spaen a Phortugal, Ffraingc ib. Lloegr a'r America.......... 90 $?attesiaetlj eretìjööol. Cenadaeth Lydawaidd.............. 91 Agoriad Capel yr Annibynwyr yn Rhy-1 ib. Dirwestiaeth yn Dinorwic .......... 92 Bedyddiad y Dywysoges Freninol .... ib. Derchafiad Eglwysig .............. ib. ^anestactfj fêíölaöol. Cartrefol—Y Senedd............ 93 ^ Y prif-fardd Dewi Wyn ............ 9 i Llongddrylliad alaethus............ 95 Tymhestl yn Dinorwic.............. ib. Siryddion Cymru.................. ib. Manion.......................... 96 Genedigaethau, Priodasau, a Marwol- aethau........................ ib. ütim^ool: PRINTED AND PÜBLISHED BY R. LL. MORRIS, DALE-STREET: To be had on the First ofevery Monûi, with other Magazines, OF MR, H. HUGHES, 15, ST. MARTINS-LE-GRAND, LONDON. And of all Booksellers throughout North and Soat Wales, Chester, Mauchester, &o.