Skip to main content

-•■> V- CJ i■ ■ t'îfv Bntograffpöìriaftl). tvd Parhad o gofiant a Uythyr Esgob Davies 33uU)tn»í)Öítaftl). BcirniadaeÜL Y.sgrytbyrol--ar Luc xvüi gtmrgtoíafííj. Traethawd gwobrwyol ar Ariangarweh Y frceb wen a'r frech goch .......... Llymru a llaeth .................. Gohebiaethau.................... Gwobr-gamp i'r Beirdd............ Lloitìon o'r Mynwentau ............ Dyddanion ...................... ISaröìiom'artf). Cwobr-gamp i Feirdd Lierpwll ...... Morwynion Glan Morganwg ........ Englyuion i "W. Morgan, Llundain.... Ëngiynîen i Mcrddin Emrys........ Englynion buddugol ar Subrwydd .... Annercîuad i'r Gwladgarwr.......... Efeìychiad 0 Mrs. Hemans.......... Emyn Newydd.................... ^anfsCafíh (StolaìJol Tuamou—China, yr India Ddwyreiniol Oansda, Spaen a Phortugal, Ffraingc a Buenos Ayres, y Tyrciaid a'r Aiphtiaid...... Hanesion Cymuy Amehica—Y tel)rn- orion Cymreig byehain, a Marwolaeth.. AL. 33 îü 49 50 ib. ib. 51 ib. ib. ib. 52 53 ib ^anrsíaftij ©rrfDööoI. tu Y Gymdeithas er taenu yr efengyl mewn gwledydd tramor ............. Dirwestiaid ieuaingc Llangefni ...... Cyfarfod Cenadol Bodedeyru ........ Y Wesleyaid yn Nghaernarfon ...... ^anrBtattij ©íöiaîîol. Cartuefol-- FforddhaiarnrhwngLlun- dain s Dublin ................ Llongddrylliad diuystriol............ Esgobaethau Gwynedd Cylehwyl Cymreigyddion Lîundain .. Eisteddfod Llantrisant ............ Cymdeithas Cymreigyddion Llerpwll.. Pareh-gydnabyddiaeth i Offeiriaid .... Damweiniau...................... DrychiuìaethPÌetonTerraee,Caerfyrddin Y Cytbraul yn arswydo rhag y Cynuo Draenogaidd.................. Ffordd newydd i chwauegu teulu .... Gwaith haiarn .................... Bedyddy Dywysoges Frenhinol...... Portread y Parch. J. Hughes, "\Vrexham Marwolaeth Tywysog y Beirdd ...... Teulu lluosog .................... Araeth y Frenhines ................ Ilhyfeddod Anianyddol .... *....... Y llifeiriahit diweddar.............. Genedigaethau, Priodasau, a Marwol- aethau ...................... Olysgrifen—Claddedigaeth Dewi Wyn Y Gymdeithas Genadoî Gymreig ____ 54 ib. ib. ib. 3Lüîtrpool: PRINTED AND PUBLISHED BY R. LL. MORRIS, DALE-STREET: To be had ou the Fìrst ofevery Month, with other Magfucüiea, OF MR. II. HUGHES, 15, ST. MARTIN'S-LE-GRAND, LONDON. And of ail Bookselkrtt throughout North and South Woles, Chester, ManchesUîr, Stc.