Skip to main content

f f^„ , „v-%x wmvi YMRY FYDD § "<Ar cw m KAfO ^^^^^^^^^ t wva> A'l ma«»." m I p 1' M ■ I Rliif. »*.) IOWAWR, 1841. (Pi»is 6e. f> Y OYNNWYSÌAD. É? BYWGRAFFYDDIAETH. tudal. §( ä Cofiant Richard Davies, D.D., Esgob Menew.................... 1 J/ ^ '£' Llythyr Richard Davies at y Cymry oll........................ 3 >%> DUWINYDDIAETH. ft Beirniadaeth Ysgrythyrol—ar Luc xvii.................... 7 m Demas.—Sylwadau ar Âttebiad Criticus .. .......... 8 W H Luther—ar yr aii bwngc o'r Credo.......... .. .. ib. M? M ANIANYDDIAETH. 1> fê) M il o ryfeddodau...... ................ 9 v|\ jfi Helaethder a rhifedí creaduriaid y ddaear..........., 10 (|f "%. Llinellau o waith yr anfarwol William Wiliams, Pant-y-celyn, yn W? M nghylch yr amrywioldeb o greaduriaid yn y môr, tir, a'r awyr .. 11 ^lS jfl Yr Eos, (Nig'htingale)........................................ 13 *|( ^ ]j| Yr Afr—Tywysog .gwyr y Mustashws, (gyda darìun)............. 14 (§{ y- Ŵ AMRYWIAETH. (f \[ Myfyrdod ar y Gauaf........................................ 15 fp Q Beirniadaeth Cyfansoddiadau Eisteddfod Llerpwll, (gyda darlun) .... 16 \|k m Amaetiìvi:uiath—Traethawd gwobrwyol Eisteddfod Beaumaris .... 17 (î|( *£, Trawsfudiad i Australia ...................................... 19 0f ŵ Jonathan unwaith etto........................................ 21 /p M Ffraethiheb Rhys Grytlior a Toraas Lewis o Fon .........-....... ib. %, ^pai jf) Crychu gwaìlt—Cossac—Cynghor Meddyg—Gweledigaeth hyhod .. ib. Í£:f V~- )|) BARDDONIAETH. ìjff §| M> Plygeingerdd gan y diweddar Barch J. Richards, Llanerchymedd.... 22 $? @j J$ MyíYrdod v Bardd am ei enedigol wlad, Meirionydd.............. 22 %, £M M HANESIAETH CREFYDDOL. % g| )|) Cartrefol—Y Gymdeithas Genadol Gymreig................ 23 û ^ )| HANESIAETH GWLADOL. W \§, CaRTRefol—Cylchwyl Cymdeithas Cymreigyddion Llerpwll,...... 24 'W? <'*"/ Cylchwyl Cymreigyddion y Fenni.............................. 27 ;Ẁ> )|) LÌong-ddrylliad aìaethus.........................•........... 28 Í|I %) Anhwyldeb rhyfeddol........................................ 29 (|( |K Tramor—China—y Tyrciaid a'r Aiphtiaid—Ffraingc—Spaen. .29—31 >£? Manion—Cymmyneg (will) Cymro mewn Gwlad Estronol........ 32 |jk ü) Parch- gydnabyddiaeth i Ofieiriad.............................. ib. (|í M Cwymp Pont-galît-y-cafn, Llandysil............................ ib, ffl Cymdeithas rhag mygu...................................... ib. W? -^™ M) Yr anrhydeddus Edward Mostyn Llwyd Mustyn.................. iò. ^ ftSflfâ jÈ Genedigaethau, Priodasau, a Marwoîaethau.........,............. ibt (|f f^ffîk 1 LIVERPOOL: % Sjjjjj )í) PRINTED AND PUBLISHED BY ROBERT LLOYD MORRIS. % ftaiJFj i DALE-STREET; ffî g|g "•î To hehad on the First of€verv Month, with other Mapazines, fig S*^j|h <|( Of Mr. H. HÜGHES, 15, ST. MARTIN'S-LE-GRAXD, LONDON: fë} QJíW W AmU>f all Booksellers throughout North aml South Waiös, Chesu-r, Aranchester, &c. ,c