Skip to main content

Y GWLIDGARWR. Rhif. 87.1 M AW RT H , 1840, [Pris 6ch. Y e T N N W Y S I A D Tü UAL. BYWGRAFFYDDIAETH. Cofiant y Parch. Rowland Hill........ fi 5 DUWINYDDIaETH. Egluaiadau Y8orythyrol.—Svlwad- au ar Zeph. ii. 13—15!..... 70 Marwolaeth Rabbi.................. 71 Tybiau crefyddol y Japaniaid.......... 72 DAEARYDDIAETH. Dugaeth Süe-Coburg-Gotha........ ib. AMRYWIAETH. Elusenau Cvmru.—Plwyfau Dolwydd- elen a Bettws-y-coed, yn swydd Gaer- narfon.—Plwyf Llanbeulan, Mòn.... 75 Amaethyddiaeth.—Dyfr-ffosi a Dwfn- aredig ( Thorough Draining and Deep Ploughing) ...................... ib. Rhestr o Lyfrau Cymru..............77 Gohebiaeth.—Y Ddafaden Wyllt, neu 'r Cancer.......................... 79 Dyddanion ........................ 80 BARDDONIAETH. Duw pob dyddanwch................ 81 Deisyfiad am faddeuanttrwy waed y groes ib. Annerchiad i un o fechgyn yr Ysgol Sul ib. Englynion ar ymadawiad Gweinidog.. •. ib. Cywýdd i'r Wyddfa..................82 Ffarwel ffwgws...................... ib. Englynion i Wilym Ystradau ........ 83 Englyn i'r llythyr-doll ceiniog........ »7». TU DAL. HANESIAETH CREFYDDOL A ÜWLADOL. Crefyddol. Caktrbfoi,.—Gostyngiad ymhris Biblau, &c......'.............. \'r Egìwyswyr a'r Wes- ib. ib. leyaid Marw-goffa ( Obituary ).— Marwolaeth y Parch. Titnotliy Thomas, a'r Parch. üavid Saunders 84 Gwladol. Prioiîas y Frenhines.................. 85 Priolas yr Anrh. Arglwydd Dinorben .. 87 Tramor.—Chfoa .................. ib. Turkey a'r Aipht........... 89 Cartrefol.—Y Senedd..............ib. Siryddion Cymru am y íl. 1810........91 Brawdlysoedd Cymru................ ib. Ymgyfreithiad Dirwestol............... ib. Llofruddiaeth ysgeler................ 92 Erledigaeth hy'd farw.................. 93 Marwolaeth freninol ................. ib. Portread Syr W. W. Wynn, Bar....... ib. Prîs gwenith gynt..................... ib. Cynllun da i ymarferwyr ffwgws........ 94 Chartists Newport.................. ib. Damwain alaethus yn yr America......ib. Manion ac Olion..................... ib. Geuedigaethau, Priodasau,&c.......... 95 C H E S T E R : Pabliahed by EDWARD PARRY, Eichango Buildings; and to be had on the first of every Month, with other Magazines, of H. Hughes, 15, St Martins-le-Grand, London, and of all the Booksellers throughout North and South Wales, Liverpool, Manchester, &c. PRINTED FOR B. PARRY, BY B. BELLIS, NEWGATE STREET, CHESTER.