Skip to main content

Y GWLADGAfiWB. Rhif. 85.] IONAWR, 1840, [Pris 6ch. Y C YNN WYS I A D. Tü DAL. BYWGRAFFYDDIAETH. Cofiant Griffith Rowlands, Yswain, llaw- feddyg, o Gaerlleon.—gyda Phortread 1 Cofianty Parch. Rowland Hill, A. M., o Lundain...................«.... 2 DUWINYDDIAETH. > Gweledigaeth Ysgol Jacob............ 4 Gwrandaw-wyr cysglyd.............. 6 Buddioldeb cystuddiau..............ib. Attaliad tyngu...................... ib. HANESIAETH ANIANYDDOL. Yr Albinöaid, neu Negröaid gwynion.. ib. AMRYWIAETH. Elüsenau Ctmru.—Plwyf Llanedwen, Môn.—Plwyf Llanfrothen, Meirion.— Plwyf Llanddoged, yn swydd Ddin- bych.............^....."....;___ 9 Amaethyddiaeth.—Dyfr-ffosi a Dwfn-ar- edig (Thorough Draining and Deep Ploughing)....................... 10 LleenyddiaethCymru.-Adolygia.iTra.eth. awd y Parch. J. Bray, ar y " Moddion o helaethu Dysgeidiaeth Cymru, yn nghyd ag Ymofyniad i'r Achosion a fu yn achlysur i well llwyddiant yn Ni- wyliiad Llëenyddiaeth vn Lloegr a Scotland "............."........... II Buddioldeb medru darllen............. 20 Y Flwyddyn 1840..................ib. Tremynion Catwg Ddoeth............ib. Lloffion o'r Mynwentau,............. ib. Dyddanion........................ 21 BARDDONIAETH. Anrheg ar ddechreu y flwyddyn 1840 ... 22 Tu DAL. Arfollaidd Annerchiad i'rGwladgarwr ar ddechreu y û. 1840................ 22 Y Llythyr-doll Ceiniog............... 23 Dau Englyn gydag anrheg o Geinach... ib. Dau Englyn o gynghor rhag Meddwdod ib. Englynion ar brîodas R. Owen........ib. Englynion ar briodas G. W. Edwards.. ib. Englynion ar farwolaeth John Kyffin a'i ferch, o Lerpwl.................... ib Englyn ar Ffynnon, &c.............. 24 Englyn wrth edrych ar dòri bedd...... ib .- • HANESIAETH CREFYDDOL A GWLADOL. Crefyddol. Cautrfol.—Diwygiad Dirwestol yn yr Iwerddon............ib. Elusenau Crefyddol .... 25 lJ ; Marw-goffa............. 26 •"»'• Gtoladol. Tramob.—Denmarc................ ib. JChina .................. ib. '' ' Yr India Ddwyreniol.......ib. Turkey a'r Aipht..........27 Spaen .................. ib. Cartrefol.—Y Senedd..............-. ib. Prîodas y Frenhines................ ib. Cymdeithas Gymröaidd Llerpwll......28 Marwolaeth Esgob Lichfield........ . 30 Tramwyaeth rhwngLlundain aDublin... ib. Eryr yn Nghymru.................. ib. Hir-hoedliad yn Meirion ............ ib. Damwain angeuol .................... ib. Ll'èenyddiaeth Cymru................ 31 Manionac Olion..................... ib. Derchafiaáau Eglwysig.............. ib. Genedigaetb.au, Priodasau,&c..........32 CHESTER: Published by EDWARD PARRY, Eschange Buildings; and to be had on the first of every Montb, with other Magazines, of H. Hughes, 15, St Martins-le-Grand, London, and all the Booksellers throughout North and South Wales, Liverpool, Manchester, &c. PRINTED FOR E. PARRY, BY E. BELLIS, NEWGATE STREET, CHESTER.