Skip to main content

MMMtottmBttdiieBMliaB^*1 Y GWLADGiRW Rhif. 83.1 T AC H W iìö D , 1839, [Pris 6ch. Y CYNNWYSIAD Tu 1)AL. B Y WG R \ FFY D DIAETH. Cofiant Llywarch Hen.............. 32! DUWINYDDIAETH. Adferiad 'yr lúddewon i wlad Canaan... 324 Gemau Duwinvddol.— D.rwg pechod — Cyfnewidiad 'calon — Y Nef.......328 DAEARYDDIAETH, ( Ysgrythyrol). Ynys Patmos...................... ?7/ AMRYWIAETH. Ei.usenaü Cvmru.—Plwyf Llanfach- raith.Meirion.—Plwyf Llanddeusant, Mòn.— Plwyf Pen-morí'a, Arfon.— Plwyfy Frlint.—Plwyf Llangwyf'en, swydd ì)dinbych ..."............. 330 Amaethyddiaeth.— Dyl'r-ffosi a Dwfn- aredig, ( 'í'iiorougli Draining 8ç 0eèp l'longhinri.) ....................... 332 Pyngciau Cyfreithi.ol.-Tystion.-lAytìi- yr-doll.—Tori v Sabbath.—Rhuthr.- Alltudiad ...'................... 333 Gohebiaeth. — Adolygiad Coffâd y Pareh. Daniel Rowlands 334 Cariad Rhieni tuag at eu Plant...........336 Yraofyniad am Awdl J.Thomasi'r Binl.. 337 Trjoedd Llelo Llawdrwm o'r Coedtý ... ib. Hardd bethau Oatwg Ddoetb........ 338 Dyadanion.............:............ jb. BARDDONIAETH. Awdl ar Ahraham yn offry/nu Isaac .. '339 Profiad tanllvd anghrediniaeth ....... ib, Y Nef.....'....................... 340 Lllnellau ynghylch y Cynhauaf...... i.b. 311 342 Tu DAI,. Ar Dragywyddoìdeb................. 340 Claddedigaeth Moses ................ ib. Englynion i Enoch ac Eliás ........ ib. Englyn i'r Arglwydd lesu.......... 341 Pennill i Gymdeithas Dirwest ....... ib. Englyn i'r Bardd Alaw.............. ìb. HANESIAETH CREFYDDOL A GWLADOL. Creyddoì. Tramor.—Llwyddiant yr efengyl yn Tinnevellv ............ CaRTrefol.—Cadwraeth y Sabbath .. Gwladol. TRAMOR.-Sydney,yn New Soutli Wales China.................. Canada....................... Ffraingc ................ Turkey a'r Aipht........... Spaen .................... Cartrefol.— Y Senedd.—Swyddogion y Llywodraeth...... Cymdeithasau Amaethyddol-M ôn, Ler- pwl, Treffynnon .........,...... Cymreigyddion Abergafenni ......... Y Cynauaf..,.................... Llundain .......................... Ffyrdd Haiarn a Gas ................. Defod hynod........................ Llong ddrylliad..................... Cludiad Llythyrau .................... Priodas y Frenhines................... Llëenyddiaeth Cymru ............... Manion ac Olion.................. Ffeiriau diweddar &c. .. ,........... Genedigaethan, Priodasau, &c....... 343 344 345 ih. 346 ìb. 347 ib. 349 ib. ib. . ib. 350 ib. ib. ib'. 3ÒI ib. 352 C H E S T E R : Published by EDWARD PARRY, Exchange Bnildings; and to be had on the first of every Month, with other Magazines, of H. Hugbes, 15, St. Martins-le-Grand, London, and all the Boolísellers throughout North and South Wales, Liverpool, Manchester, &c. PRINTED FOR E. PARRY, EY E. BELLIS, NEWGATE STREET, CHESTER.