Skip to main content

Y GWLADGARWR Rhíf. 81.1 ME0I. 1839, y c y x sr wy s i A D. [Pris 6ch. TfÛ DAJL. BY WöR AFÍ YI) DIAETH. Coíìaut Wiliam Penn, Sylfaenydd Peiin- syh'unia yn yr America............. 257 DUẂINYDDIAETH. BfclRN'IADAETH YsGRYTHVROL.—Nûd- iadau ar Luc l x................... 260 Chwedl am Whitefield.............. 261 Meddwdod........................... 262 A Golden Maxim ................... ib. DAEARYDDIAETH. Yr Afon Orinoko ...................263 AMRYWIAETH. ELUSKKAuCYMiu\-PlwyfLlanfihangel~ tre'r-Beirdd, Mòd.—Plwyf Llan- ddeiniolen, soydd Gaernarfon.— Plwyf Llangwm,ynswydd Ddinbych. —Plwyf Llangar, yn sir Feirionydd 264 Amaethyddiaeth.— Dyfr-fibsi a Dwfn- aredig........................... 266 Cyfrwyau a Gwrthuílau.................... 267 Henaíiaeth ehwiffio ................ 269 Gohebiaeth.—YT Traethodau ar Agwedd Crefydd yn Nghymru ........ ...... 270 Pyngciau Cyfreithiol.— Gweitiaid mewn t'dfarudíR.—Cyfr&ith.y Deg- ymau.—Tòri&d tai;—Holi troseddwyr. —TaUyriad o'i gyfraith newydd yu nghylch cludiad Llythyrau........ il. Aŵllton....... ......."..."............. 271 Dewis bethau yr Fíeu Gap Du........ 272 Câs-bethau Bardd Ifor Hael ........ ib. Dyddanion.......................... ìb. TU DAL. BARDDONIAETH. Cywydd duwiol, o waith Wm. Cynwal.. 273 Galar-linellau am Mrs. Hughes ....... ib. Bedd-ergreiff .................... ib. Cyfansoddiad i Fro Dnlas, Môn....... ib. TÌaeíhodl ar Ewyllys Adda............ 274 Englyn i Bortreàd Dewi Sant........ ü. HANESIAETH CREFYDDOL A GWLADOL. Crefyddol. Tr.ymor.—Teml Juggernaut— Treth pereriuion ...,........275 Dychweliad yr Iuddewon ... 276 Gwladol. Traŵpor.—China.................... 278 Yr India Ddwyreiniol .... ib. Turkeý a'r Aipht ........ ib. Canada .................. 279 Spaen..................... ib. CautrefŵI..—Brawdlysoedd Cvmru ... 280 YSenedd.......................•• 283 Y Chartists.......................284 Cymmodorion Merthyr Tudfyl........ 285 Poim Menai ..............*..,..,.... ìb. Mẁn waith Llangynog............... 286 Mẃn Haiarn......................... ib. Dirwestaeth oddiwrth Fyglys......... ib. Caeth fasnach ........,,........... ib. Damwain angeuol........................ ib. Sylwadau Llëenyddol.............. ib. Manion ac Olion.................... 287 Ffeiriau, Marchnadoedd, &c.....,..... ib. Genedigaetnau.Pr'iodasau, &c........... 288 CHESTER: Published by EDWARD PARRY, Exchange Buüdinga; and to be had ôn the íirst of every Month, witb otber Magazines, of H. Hughes, 15, St Martins-ltf-GrauJ, London, and all the Booksellers throughout North aad South Wales, Liverpuol, Manchester, «C. I'RINTED FOR B. PARRY, BY E.BEIAIS, NEWOATfi STBBBI, CHE3TBR,