Skip to main content

Ruif. 78.1 Y G jr ë M E H EFI N . 1839. [Pris 6ch. Y C Y N N W Y S I A D . Tu 1)AL. BYWGRYFFYDDlAETH. Coíiant y Dr. Jóhn Dafydd Rhýs ____ DUWINYDDIAETII. Beirniadaeth ysgrythyrol .......... Adgyfodiad Crist ................... Pa le i geisio Críst ................ M arwolaeth...................... Gwerth Enaid.................... Gemau duwmyddoí.— Diwrnod cyn marw.—Y Cyfammodau.—Tyngu.— Ystafell wedd'i ................... DAEARYDDIAETH. Jenisalera yn ei hagwedd bresënnol ... KANESIAETH ANIANYI>DOL Y Pryf Sidan......................... AMItYWIAETH. Elusenau CvMRU.-Plwyf Llangristiol- us,Mòn.-Plwyf Llandudno, yn swydd Gaernarfon.—Phvyf Rhüddlan, yn swydd y Fflint.—Plwyf Llanddulas, yn swydd Ddinbych,—Plwyf y Cem- niaes. yn swydd Dref-Faldwyn.. 170- Iachusrwydd Awyr, neu yr angenrheid- rwydd o ollwng Awyr ( /Ur) iachus i ystafeüoedd gwelyau, &c......... Gohebiatŵ.—Ieithyddiaeth.—Sefyllfa parwyddiaid.—Ansodd- aii', Cysylltiad &c. . . Cofiant y Parch. Daniel Rowlands .......... Pì/nffciau Cyfreithiol ................ Peiriannau ao Agefdd.............. Cysgu yngwres yv haul.............. Y d«11 o yfed Tê yn Koondoz........ Mân-bigion addysgiadol ........■ Dyddânion............• • • •..... 163 164 165 166 ib. ìh. 167 168 173 173 174 175 176 177 ib. ib. ib. 178 Tt J)AL. BARDDONIAETH. En-îvnion—" Y nós hon v gofynantdy enaid,"&c.........."............. 179 Llinellau ar farwolaeth plentyn ...... ib. —-----—— ar yr Englyn i'r "Gu a'ìwyn '' ib. Pennilîion o groesaẃ i'r Dr. O. Pughe ar ei ddychweliad i í'yw i Gymi-u.... ib. Anuerchiad i Fardd Màwddach ...... 180 Dynmniad y Bardd ................ ib. Ensrlynion i'i' Eos.................. 181 Llinellau í Mr. J. Evans, New York ... ib. Anneichiad y Bardd i'w wlad.......- ib. HANESIAETH CREFYDDOL A GWLADOL. Crefydâül. Cartiìefol.—Cj lcliwyliau Cymdeith- asau Crefyddöl . ,...... ib. Y Fibl-Gymdeitbas .... /j, B ibl - G y m d e i th a s y C y m - ry yn Llnndain .... 182 Cymdeithas G enadol Llnn- daia................. ib. ----------------yBedyddwyr 183 -----------------v Wesleyaid 184 Gwhdol. TiiAMOii.-Ffraingc-Terfysg yn Mharis ib. Spaen.—Y Dwyrain.-Y Tre- fedigaethau........... .. 185 Cartuiu ol.—Y Senedd............ 186 Ffordd haiarn o Gaerlleon i Gaergybi . 189 Arglwyddi Newyddion................ 190 A ddigorphorir y Senedd ? ............ ib. Barn arswyrius.......................... ih. Marw-goíì'a.......................... ìb. Sylwadau Llëcnyddol............... U>. Manion ac Olion.................... 191 Genedigaeíhau, &c................... 192 CHESTËR: Published by EDWARD PAIILY, Exchange Buildings; anu to be had on the íirst of every Month, wi'th otber Magazines, of H. Hughes, 15, St. Martins-le-Grand, London, and all the Booksellers throughout North and South Wales, Liverpool, Manehester, &c. PRINTED FOR E. PARRY, BY E. BELLTS, NEWGATF STPEET wiw»i!Jhmiiiì»mmi CHESTER.