Skip to main content

Y GWLADGARWR. Rhip. 77.] M AI , 1839 [Pris 6ch. Y CYNNWYSIAD TU DAL» BYWGRAFFYDDIAETH. Cofiant y Gwir Bareh. Reginald Heber, D. D., diweddar Esgob Calcutta,-</j/rfa Phortread......................... 129 DUWINYDDIAETH. Egi.uriadau Ysgrythyrol.—Sylwadau ar Preg. v. 4, ô, 6.—Ioau xii. 31 ..... 132 Trugarowgrwydd Crist................ 135 Gemau Dawinyddol.—Ein dyled i Dduw. —Rheol euraidd.—Trugaredd 136 DAEARYDDIAETH. (Ysgrythyrol). Sefyllfa a lianes Tarsis.............. ib. HANESIAETH ANIANYDDOL. Cyfrwysdér creaduriaid............... 138 AMRYWIAETH. Elusenad Cymru.—Plwyfau Abergele a Llan St. Ffiaid Glan Conwy, yn swydd Ddinbycb.—Plwyíau Ysceifiog, Nan- nerch a Thref Ddegwm Penbedw, yn swydd y Fflint.—Plwyf Llanfair-Caer- Einion, yn swydd Dre-Faldwyn .... 139 Gwybodaetb-----*...................... 142 Deuddeng mlynedd.................... ib. Cam farn ...'.....................------ 143 Ofer-goel y Persiaid ................ ih. Annogaeth i ddarllen ................. ib. Pum ceiniog y dydd................... ib. Rhag yddannodd ................... 144 Mân-bigion addysgiadol............... ih. Dyddanion .......................... ib. TU^riAL. BARDDONIAETH. Englynion i " Arch Noah " .......... 145 The Inuocation, by Mrs. Hemans, aChy- fieithiad.......................... 146 Llinellau ar farwolaeth baban........ ib. Cof am Gwilym y Pedwerydd.......... ib. Awdl Marwnad John Roberts, Bryn- tirion, Maen Twrog................ 147 HANESIAETH CREFYDDOL A GWLADOL Crefyddol. Cartrefol.—Cymdeithas er taenu yr Efengyl ............... 148 Cadwraeth y Sabbath.... ìb. Dirwest yn yr lwerddon... 149 Bedyddio yn y môr...... ìb. Manion &c. '( Crefyddol) ib. Gwladol. Tramor.—C'ape of Goo.l Hope........ ìb. Constantinopl ............. 150 Yr India Ddwyreiniol....... ib. Jamaica................... ib. Lloegr a'r America........ ib. Portugal...............,,. 152 Spaen.................... ib. Cartrefol.—Y Senedd......,........ %b. Brawdlysoedd Cymry .. 156 Cludiad Llythyrau..........»....... 158 Capel Cwm Aman................... ih. Y Cymru yn yr America............ ih. IJofruddiaeth ysgeler.....„.......... 159 Marwolaeth anhysbys................. ih. Dafad eppiliog...................... ih. Ll'èenyddiaeth Giuladgarol... —....... ib. Manion ac Olion ( Cyffredìnol) ........ ib. Genedigaethan, Pi'io.lasau, &c........ 160 CHESTER: l'ublished by EDWARD PARRY, Exchange Buildings; and to be had on the first of every Month, with other Magazines, of H. Hughes, 15, St. Martins-le-Grand, London, and all the Booksellers throughout North and South Wales, Liverpool, Manchester, &c. PRINTED FOR E. PARRY, BY E. BEÍXTS, NEWGAT? STPBET CHESTER.