Skip to main content

Y GWLADGAEWR Rhip. 76.] EBRILL, 1839. [Pris 6ch. Y C Y N N B YW'GR AFF Y D DIAETH. Cofiant ;,r Brenin Arthur ........., ., DU WINYD Dî A.ET.H. EgLUIUADAU YsGRYTHYEOI,.------------Sylẅadaü ar Luc x. 41, 42.—1 Thes. v. 21 ...... Nedweddiadauysgrythyrol ymìs Mawrth Balchder.........................., Pleserau ieuengctid.................... DÄfâtYD DIAETH. Ogof fawr Guacîiaro ............. 97 100 102 ib. ih. 103 AMRYWIAETH. Eltjsenad CniRC—Plwyf Aberffraw, Môn.-Plwyf Tre' Gaian, Môn.-Plwyf Lîanasa, swydd y Fflint—Plwyfau LÌandaf ac Aberdâr yn swydd For- ganwg.................■ •........... Pyngcìau Cyjrrìthiol.................... Gohebiaetr.—Ieithyddjaeth........ Darliíh ar Hunanolrwydd Yr Hebraeg................... «.......... Yr Amaethwr........................... Berwi Cloron (Fotatoes)............ Cynnydd Agerdd-lestri.............. Simddeiau crynion................... Ffraethebau Diogenes.................. Dyddanion.......................... Gwelliant gwallau................... BARDDONíAETIT. " Gelwir ei enw ef Rhyfeddol" ...... " Pa beth yw dyn ? '■'................ Englynion i Dymhestl y 7fed o lütiawr Myfyrdod y Bardd pan yn glaf ...... Englynion ar Briod as................. Englynion ar farwolaeth Mathew Owen 104 107 ib. 108 110 ib. ib. ih. 111 ib. ib ib' 112 ib. bi. ib. 113 ib. Y S I A D Annerchiad i J. R. Henllan ar farwol- aeth eì chwaer..................... Englyhion i ddarlun Gntyn Peris.. ..... Englynion i ddeisyf llifo ellyn ...,...... Gwahoddiad yGwladgarwr............ Englyn i'r G wanwyn................ Ènglyn i Pi'òn gygnog. >.............. 'HANESIAETH ' CREFYDDOL A GWLADOL Crefyidol. Tb.amor.—Adfywiadau çrefyddol yn yr America................ Cartrefol.—Bibl-Gymdeithas ...... Canflwyddiaeth y Wes- - leyaid.............. Dirwest ....»»........ Manion ac Oìion( Crefydd- ol).....-■.............. Giüladol. Y Senedd.............................. Brawdlysoedd Cymru................ Yr Eglwys yn Nghymru.............. Newyddion Tramoh.—Lloegr a'r Ame- rica—Yr India—Spaen.......... Cynniweiriad rhwng Llundain a Dublin Cludiad Llythyrau.................. Traul cynnaliaeth Llywodraethau .... Lleihâd traul y Tlodion............... Hanes cyfreithiau Yd........N........ Gwyl Ddewi Sant ...........«......... Elusen y Foneddiges Hewley......... Llestri arian y Parch. John Wesley .... Sylwadau Llëenyddol................... MLanion ac Olion ( Cyffredìnoì)........ Ol- Ysgrifen......t................... Genedigaethau, Priodasau, 8sc........ 1.13 '! ì 4 ib. ib. ib. 116 ìb. ìb. 117 ib. 123 ib. ib. ib. ÌUö ib. ib. ib. íb, Ì27 ib. ib. ib. ìb. C H E S T E R.: Published by EDWARD PARRY, Exchange Buildîngs; and to be had on the first of every Month, with other Magazines, of H. Hughes, 15, St. Martins-le-Grand, London, and all the Boohselîers throughout North and South Wales, Liverpool, Manchester, &c. PRTNTED FOR E. PARUY, BY E. BELLIS, NEWGATF STREET CHESTER.