Skip to main content

Y GWLADGABWS. Rhip. 74.] CHWEFROR, 1839. [Peis Gch. Y CYNNWYSIAD. TC DAL. BYWGRAFFYDDIAETH. Cofiant Griffih Williams ( Gutyn Peris)— gyda Phortread...............,.......33 DUWINYDDIAETH. Beirniadaeth Ysgrythyrol............. 3' Ymffrost mewn gwaedoliaeth............. 38 Pa fodd i ymddwyn tuag at Anffyddwyr {Injìdels)......................... 39 Bedyddiadau yn Rwssia................. ib. Y Gorchymmynion yn rheol buchedd .. ib. SERYDDIAETH. Effeithiau y Lleuad, &c.................. 40 AMRYWIAETH. Elusbnau Cymru.—Plwyf .Llangefni, Môn.—Plwyf Llandegai, yn swydd Gaemarfon.— Plwyf Ffestiniog, yn swydd Feirionydd................... 42 Pyngciau Cyfreithiol.—Y Gyfraith new- ydd cr attal carcharu am ddyled 44 Rhwymedigaeth Rheithwyr .. 45 Adolygiad lieënyddol.—Mawrnad Joseph Harris.........................., 46 Swyddogion presennol y Llywodraeth .. 47 Pren llaethog......................... 48 Coronogion Lloegr................... ib. G welliant rhywogaeth Gwenith........ 49 Tbau gwellt............................ ib. Cás-ddynion y Bardd Glâs o'r Gadair .. ib. Dyddanion........................... ib. BARDDONIAETH. Enaid a Chorph y Duwiol yn cyfarch eu gilydd yn yr Adgyfodiad............. 5" Llinellau diweddaf Gutyn Peris ........ ib- Y Bryddest fuddugol ar y testun " Asgre làn, diogel ei pherchen "............. 51 Breuolder bywyd...........-............ 52 Tü OAL. Englynion i'r Uong El'ua Ann, o Borth Madog ............................. 52 Englynion i'r ffordd newydd gerllaw Clyn- og ..........................•....... ib. Beddargraff yn mynwent Trefriw ........ 53 HANESIAETH CREFYDDOL A GWLADOL Crefyddol. Tramor.—Erledigaethyn Madagascar.. ib. Cartrefol.—Dirwestrwydd ...........ib. Gwîn Sacramentawl .... 54 Y Parch. Joseph Wolff .. ib. Canflwyddianty Wesleyaid 55 Gwladol. Tramor.—Dcheubarth Affrica .......... ib. Canada ....................... ib. Portugal..................... 57 Spaen......................... ìb. Cartrefol.—Y Senedd............... 58 Brawdlysoedd Cymru..................... ib Y Dymhestl ddiweddar................ib. Y Frenhines............................ 60 Dug Sussex......................... ib. Marwolaeth Dug Bucldngham ........ 61 Cynhwrf yn Neheudir Cymru.......... ib. Traul alltudaeth ....................... tb. Cyfraith newydd y Tlodion...; ........ ib. Ffordd Haiarn rhwng Llundain a Dublin ib. Rhagoroldeb Glô Cymru............... 62 Tea drud ........................... ib. Tòriad tŷ.............................ib. Elusencyfamserol..................... ib. Cyfarchiad i'r Gwladgawr .............. ib. Gwaredigaeth hynod....................ib. Marwolaeth Bardd ....................... ib. Sylwadau Llëenyddol ,............... 63 Manion ac Olion.....................ìb. Marchnadoedd, &c................... ib. Genedigaethau, Priodasau, &c......... 64 CHESTER: Published by EDWARD PARRY, Exchange Buildingsj and to be had on the first of every Month, with other Magazines, of H. Hughes, 15, St Martins-le-Grand, London, and all the Booksellers throughout North and South Wales, Liverpool, Manchester, &c. PRTNTED FOR E. PARRY, BY E. BELLIS, NEWGATE STREET, CHESTER.