Skip to main content

Y GWLADGAR Rhif. 72.] R H A GFYR, 1838. [pRIS 6üH. Y C Y N N W Y S I A D . Tü DAL. BYWGRAFFYDDIAETH. Cofiant y Gwir Barch. Thomas Bur- gess, D.D., diweddnr Esgob Tỳ Ddewi —Gycla Phortread ............... 353 DüWINYDDIAETH. Egluriadau Ysgrythyrol.—Sylwad- au ar Judas 9.—Micah iii. 5 356 Ysgry thyrau aneglur.................. 367 Y Graig yn Horeb................... ib. Gweddi ddirgel......................... ib. Henaint ni wanyeha bechod........... 358 Addoliad Cristionogol.................. ib. Gostyngeiddrwydd................... ib. DAEARYDDIAETH. Hanes Llundain ( Parhâd o tudal. 332,) ib. AMRYWIAETH. Amaethyddiaeth.—Ansoddau a mas- nach Yd ........................... 360 Coelbren y Beirdd.................... 361 GOHEBIAETH.-Beirniadaeth Ysgrythyrol 364 BywgiaffiaJ y Parch. Dan- iel Rowlands, o Lan- geitho................. ib. Beirniadaeth ar y Cyfieith- iadau o'r " Emyn Nad- oììs................. 365 \l DAL. BARDDUNIAETH. Carol Nadolig........................ 366 Pedwar cyfieithiad o'r" Emyn Nadolig" ib. Pennillion o ddiolchgarwch am y cyn- auaf, J838 ......;................... 367 Cywydd Gwenfrewi, gan Tudur Aled.. 368 HANESIAETH CREFYDDOL A GWLADOL Gwladou.—Y Llydawiaid.............. ib. Newyddion Teamor.—Lloegr a Ilwssia 370 Canada...... ib. Yr India Or- llewinol..... 371 Portugal...... ib. Spaen......... ib. Cartrefol.—Y Senedd............... 372 Siryddion Cymru am y fl. 1839......... ib. Esgobaethau Gwynedd................ ib. Cymdeithas Lëenyddol Abergaí'enni .. ib. Gorsedd Farddawl.................... 373 Marwolaeth yr Arglwyddes John Russel 374 Gwledd yn Wynnstay.................. ib. Parch-gydnahyddiaeth .............. ib. Masnach Yd ........................ ib. Saethu tad gan ei fab................ ib. Dámweiniau ....................... 375 Yspeiliad digywilydd.....'............ ib. M anion ac Olion..................... ib. Genedigaethau, Priodasau, &c.........376 Wyneb-ddalen, Rhag-gyfarchiad,a Dangoseg i'r chwechedLlyfr. ------- CHESTER: Publislied by EDWARD PARRY, Exchange Buildings; ancí to be had on the first of every Month, with other Magazines, of II. Hughes, 15, St. Martins-le-Grand, London, and all the Bootsellers throughout North and South Wales, Liverpool, Manchester, &c. wmmsmmmmm PRINTED FOR E. PARRY, BY E. BELLIS, NEWGATE STREET, CHESTEU.