Skip to main content

Y GWLADGlEfíi^ '.,'.'' ;'•' ( — '-. 9fc____i....._ «jj^ ., ; .. ; ::V,. . .,,,.■ , . ■ '/ m ;■■ tbh ■:''■') ■ ■ ■' :- .,,. . ■■<,'•:.■:i'-> ";. 'toyln i f> '■■/■■■".• srr -'Mftm.-;'.! üjì '. - 't ;::■.■ • ' . bbüfaì -f Rhip. 70.] H YD.RÈF, 1838. [Pris 'G'ch. Y . C Y N, X W Y S I- A D " ' -BYẄfí RAFFYDDIAETH. • ; ;' Cofiant Inigo Jories—■gydaphort.rëad .. 289 DUWINYÖÜIAETH. Egluiuadau Ysgrytiiyrol.—rSylẃád- ;Kan af'tfcor.-,xv. 2L^-D'ikr. xxv.'23.-^- " Preg.x. 2........................ 292 'Ynrbor th ysbry dol' ,'•;"'.'...i-................ ib. HANESIAETH ANIANYDDOli: . AdÁryddíaeth \OhutÌioh(jìf ).—Adar • locu'stáídd 296 Soíiieir 297 / DAEARYDüIAETH. . ÍÁÖ Hanes Llundain (ParMÍd b tu d'aL 2(>8 ) : ìò ' ■'-• ÁẄRYẂIAETH. Brech ÿ huchod ( Coivpóx)~Àd'roddiad diweddaf y Sefydliad Cenedlaethol ... 300 Toll Gwenithtramor................. 30^ Prisiau Yd amŷ"48 "^yneíd*^?lîw^^^î**îKM> Ariandaicymrilo (Saì)ìms> .flanìis )...•• 3Ü2 Dechrenad yr aitfero ddeínyädio Ffyrçh ' '■ (■ Fbrhs) î fwyta.1................'"-...-,- .. 303' Cyfarwyddiadau i'r gwerin bobl ...... ib. ■ Traddodiadauy Mahometaniaid ynghylch Abrahami...;..'..;........'..'.,,; tf. 8. §SícjOÍ Gohebiaetîi.—ííeirnia'daéth' ysgîvtíi- yrol............... 305 I(J i . Y$Argfaffwasg Gymreig ẁ Llpŵon o'r Mynwentau.. .,,..,, „,."........ .Sjüfí , Dydíanion............ •............... ib'.'' S BARDDONIAETH. Pryddest ar gwymp Goliath............ 307 Galaws goffaclwriaetli y Cvhoeddwr am eiFam.....'.....:....'...... .... ..... 3Ö& Englynion Eîsteddfod Glan Ogwen...'.' ib. j Peunilliun i Dregaian, Môu............ -. ih... Tl' DAL. n iach 3üí) Penriiìlion dau gariad yn c; HANÈSIAETH, C R.EF-YDDGL A Ç-WIiADOL -.■;■;,;.. Crefijddol. ■ ,'" \' 0 Tramob.—Cymdeithäs Geriadol Eglwys Loegr.—/'ealand Newydd.. 30;)-. .CarTRetol.—Ysgòlion Su'l ;......... 312 1 .-iì'ì Bq •■■ • Tystiólaeth ' (Jristion ' o «v'i.T v > ,^';v. Syrîaynerbýnj'l'ed Gwir. ;.;. . o.dau ,. ..„....... ... ib. . 'Gẁìadol. I Trawor.—YrlndiaOrllèwinoì-Rliydd- L-. - ;' ■, ,-. had y -Negroaid 'prentisiol '313 L, .,...(-.,, .^Canada.................. ib. i \ ;" spaèn ....;...,.. —..;.;. ìó. [ Ctìrtrêfòl.—Y Seuedd ____......----- 314 Triydàu' ý fTwydd'yn •' ...'............'. ib. Treial dilynwyr C'ourtenay ...;••.....:. 315 1-longddrylliad alaethus ............ ib. Marn- wedi- gìvenwyno- 5 oxi- phlanf a hi ei hunan........................ 316 Ysgafuliâd detll'ryd y Careliarorian -yîi V :' v".;Nghaerllëòn ■.'.',;■;'''..-*.í*y,.'■; .. .".■;"..'; '" ìb. Teithio ar haiarn-ffyrdd.............. 31? Cloddl'a ncwydd werthfawr .......... j^_ Mẁn-gLoddiau yr Iwerddon .<,...... ^ t\ìt Gẁobrwyád goncstr'w'ydd.............. 318 Agerdd-gerbydau ar ffyrdd eyffredin.. .. ìb. Eisteddi'o;l Abergaí'eiii............... ib. Coleg Dèwi S'ant..................... ib. Bedydd' un mewn oedran............ ib. Damwain angeuol................•••• ib. Hunan-ddih.vẅ'gwirfoddol .. ...■. .... //,, Sylw L)ëenyddi>l ................... /,. Manion aç Olion..................... ^ Ffeiriau, marchnadöedd,5cc........... 3iy Derehafiadau Eglẁysig................ ;/,, Geuedgaatlijiu, rriod.asau,.6ic..........32ü >'.VC;: i ^CííË&TER; HX\ ■ •'- Published by EDWARD' PARRK, Exchange Buildîngs • afd M bo had' on the first * ■-' '• ■ ! '■ jí~ '. -\ of every Month, with other M«gazine^, of H,.Hughes, 1-3, St. Martins-lc-Grand, London, and all the-BẂkscîlers 'throughout North and South Wales, I'iverpool, Manchester, &c. v BRtNTBD, FOR..E PARRY, »y E.: BELOS, NEWGATE STREET> CSHESTER.