Skip to main content

Y GfLADGARWE, GYDA PHORTREAD HARDD O R FRENHINES VICTORIA. Gwybyddor fod rhyw nifer o'r Portrëadau hyn wedi cael eu hargraffu ar bapur helaethacb, prìs swlltyr un ; ac ar bapur Indíaidd, ls. 6ch. Rhif. 68.] AWST. 1838. [Pris 6ch. Y C Y N N DAL. W Y S l A D BYWGRAFFYDDIAETH. Biichedd:nodau y Frenhines Victoria- <jyd<i phorîreâu .... .77".'..... rrr". DUWINYDDIAFJTH. EGLURiâ»Air Ysorythyrol.—Sylwad- au ar 1 Cor. x. 18.— I Cor. vi. 3.— Zech.xiii.6...,..................t Anfarwoldeb .....................'.'. Crefydd deuluaidd........;....;.... " Didoliad dau deulu ".............. Dieithrwch i Grist.................. HANESlAETH ANIANYDDOL. TkychkiliaETH (Entomology.)-Gv;ybeà niweidiol......................... DAEARYDDÍAETH. Hanes Llundain (Parhâd o tu dal. 205 ). AMRÝẂIAETH. Lliosowgrwydd bydoedd ............. Amaelhyddiaeth.— Cyfaddasiad hadau, &c. i'r tir...... ,........... ... Ffyrdd ha.iara.:.................\.....____ Trioedd newyddion—iV Meddwvn .... Pijngciau Cy/reithioL— Mân-däfarndai ( Beer'shops.)..........•••••...;.... Llofrion o'i- Mynwontau.,.......-'»V.... Mán-bigion difyrus ac addysgiadol------ Dvddanion........................'•'•,'. 231 232 234 ib. ib Tramor. 2ÍJ6 237 238 240 ìb. ib. -Hì ib. 212 BARÜDONIAETH. Pryddest fu.ddugol ar " Gwymp Dagou o rtaeu vr A rçb. ".................. Adfyẁhrd...-...'; ■.....:.................. 243 ib. Myfyrdod ar yr Haf.................... 244 Emyn Ddirwcstol.....!.............. ib. Englynion o ddyolwch i R.M.Preece, vs\v. ib. Peroriaeth.....,.........,......"... 245 HANESIAETH CREFYDDOI, A GWLADOL C'refyddoì. -Eilun-addoliaethynyr India 245 Cristionogaeth yn China ... 247 Rhyddhâd y Negröaid .... ib. Gwladol. Yr Ajpht-------.............. 248 l 'anuda................ ìb. Portùgal ................... 249 Spaen.................... 250 (3artrefol.-*-X Senédd................. ^ Coroniad y Freuhines .............. 251 Arglwyddi a Barwniáid newyddion .... 253 Caeth-fásnach....................... jÿ. Corph Napoìeon Bonapárte........... 254 Y Frechiwen y mysgyrIndiaid......-.,... ib. Darnwain alaethas i'r Parch.lt. Everètt, yn yr America.....'•.:.. .'.'.*■•'••.:..'... ib. Gwaith Haiam-^à'chLdẅráetti y Sab- •..batb.:..... ■..••.:■>•■:•?-•• • • .•■•.• •-'•>....... #, Cymreigyddioh Abergaítuù............ j£ Map newydd....................... j^. Cnýdtfn ................................jg,. YBrawdlysoedd (Assi»es)............. 255 Manion ac Olion .,.................. ib. Ffeiriau diweddar...........•..'..'...... ib. Genedigaethau^ẂniodiisHtr, *«•'•• • •■•.-...'•206 CHESTER. Published by ED\V'ARD I'AUUY, Exchan»e Buihlings;' 'and to te ha'd oú the first of every Month, wjth other; M,»gazineB, ol' H. Hughesj Ì5, St. Mártins-le-Grand. Iyondon, and all the Book«ellŵrs throughoutNorth.and Sputh . „ Wales, i-iverpooî,>Mançhester, &c. PRINTBD FOR K. PARRY, BV K. fiBtLIS, NBẄGATE STRKk4,,'CHESIE»-.i