Skip to main content

Y GWLADtìAUWfi Rhif. 67.] GORPHENHAF, 1838. [Pris 6ch. Y C Y-N N'W Y S I A D . BYWGRAFFYDDIAETH. Cofiant y Parch. Jobn Owen, D. D. ( Parhâd o'r llhifyn blaenorol. ) ..... 193 TTT^wì;^wxuyi AJEIEL EgLURIADAU YsGRYTHYItOL.-Sylwad- au ar 1 Thes. v. 10.—Jer. xxxiii. 16. 197 Oymhariaeth Crist á'r Haul ........ 1 99 G weinidogaeth Angylion............. 200 Dechreuad pechod .................. 201 Llais eydwybod.....................r ib. HANESIAETH ANIANYDDOL. Trychfiuaeth (Entomolo(/7/.)-Gvfenyn ip DAEARYDDIAETH. Hanes Llundain.................... 203 AMRYWIAETH. Oriau diweddaf Syr Walter Rileigh ... 205 Arwyddion y tywydd................. 207 Ffurf Llywodraethau Ewrop, &c....... ib. llhifedi yr Iuddewon mewn gwahanol wledydd...................ì.... 208 Cyfysgrif hynod o'r Koran, neu Fibl y Mahomeùntaid...............• • • ib. Dadguddiad twyll.................. 209 Neillduol deimladau dynion......-,... ib.- Cyfarwyddyd i Amaethwyr, &c. ■."..... 210 Pwngc cyfreithiol ( perthynol 5 amaeth- wyr)........................... ib. Lloffon o'r Mynwentau.............. ib. Dyddanîon................H .•/•....... ib. BARDDONIAETH. Cywydd Mamwad Wm, Wiliams, neu Ẅílym Twrog....................••• ?> 1 Gostyrigciddrwydd................ ib. Tl' DAL. Cân i Eifionydd..................... 212 Englynion ar farwolaeth Mr. John Parry, o'r Dalar-gôch ................... ib. Beddargraff Mr. R. Gruffvdd, o Ddin- bych .... -------...."........... 213 ünglyn ar foreu Sabbath ...»........ ib. I Astraea___. ......................... ibn I Ólygydd y Gwladgarẅr............ ib\ HANESIAETH CREFYDDOL A GWLADOL. Crefyddol. CAiiTiiíHi'OL-Cylchwyliau (Jnnitersaries) y Cymdeithasau Crefyddol yn Llundain........... ib. Bibl-Gymdeithas 7....... ib. Cymdeitùas Genadol Llun- dain................ 214 Cymdeithas Y'sgolion . • • • 21ò f Coleg Ch«s3mnt........... 216 Dirwestrẃydd............ ib. Gwladol. ' ' Trabíor.—Cape of Good Hope ...... 217 Canada................ ib. Portugal...................218 Späen.................... ib. Cartrefol.—Y Senedd............... ib. Coroniad y Frenhines.............. 221 Y Gymdeithas er argraffu Ysgrifeniad- auCymröaidd,..................... 222 Eisteddfod Abergafenî............... ib. Terfysg angeuol ger llaw Canterbury... ib. Arhàliad cýhóeddus ........ ,.,..,.,, .. 223 Hen fýdẃraig hynod................ ib. M anion ac Olion................... ib. Ffejriau diweddar ,..'..,..,,........... 224 Genedigaethau, Príodasau, &c. ....... ib. CHESTER; Pablisbed by EDWARD PARRY, Exchange Buildings; àrid to be had on the flrst of every Month, with otber Magazínes, of H. Hughes, 15, St. Martins-le-Grand, London, and all the Booksellei-s throughout North and South Wales, Idverpool, Manchester, &c . PRrNTEÌ) î'OR I'- PARRY* St e. beujs, newgate street, chester.