Skip to main content

Y GWLADGAJiW ü. Rhip. 66.] MEHEFIN, 1838. [Pris 6ch. ■y--:C.y,>n,;N;Wî.y's.;j a..d Tü BYWGRAFFYDDIAETH. Cofiant y Parch. John Owen, D. D.— gyda phortread .................. DüWlNYDDlAETH. Egluriadaii YsGRYTHntOL.—Sylwad- au arTTad. íi'.TTT^Tjen"; ix.~si—tttt: Gwerthfawrowgrwydd yn Enaid ........ Anàbvddiaeth o Grist'■....- ■■■...... . • DAEAHYDDIAETH. Dysgrifiad a hanes o ẁlad Peru, yn yr America Ddeheuol................. AMRYWIAETH. Arwyddion y tywydd................ Beirniadaeth ar y Cyfansoddiadau a an- fonwyd i Eisteddfod Bethesda, yn swydd Gaernarfon, Wyl Ddewi, 1838 Cwymp Goliath................... Cwymp Dagon o flaen yr Arch .... Gohebiaeth.—Llysieuaeth.—Y Pren Awyr (Mistleto*) ... Henafìaethau.—'Gófÿti- iad' ynghylch Cantref : Waelod ...;...v... Pyngciau cyfreithiol................ Dyddanion........................... BARDDONIAETH. Linellau Seisoníg a ysgrifenwyd yn Nghastell Roslin, gan J. V. *L., yn nghyd a chyfieithiad efìelỳchawl o'r unrhy w, gan T. P. ............... Y Rhosy n gwywedig........• • • ...... Englynion o gamoliaeth i Mr. E. Pierce, Meddyg, o Henllan .. ........'......... Cân Gwyl Ddewi, 1838, yn New Yrork 161 Tl) DAL. Englyniou o gydnabyddiaeth derbyniad y Gwobr am y " Toddeidiau Victor- 'aidd"............................ 179 Priodas-annerchiad i Ioan Madawg ... ib. HANESIAETH CREFYDDOL A GWLADOL. jJ^~"t^*"r»i>oi, 168 169 171 172 ìb. 174 ib. 176 ib. 177 178 179 ih. Cartrefol.—Qy\ch.viy\m\x { Annẁmrsaries ) y Cymdeith- asau Çrefyädoi yn Lluncjain 180 Cýmdeithas Genadol Égiwys • Loegr .....;„„; ib. Cymdeithas Mâri-draethodau Crefyddol...... 182 Cyfundeb Ysgolion Sabbathol 183 Cymdeithas Genadol y Wes- . leyaid ....;..... 184 Cymdeithas Génndol y Bed- : yddwyr ........ ib. Gwiadol.—Tramor.—Yr Aipht..... ib. Yr IndiaDdwy réinioL.... ■ \ Canaria...... Portugal ...... Spaen......... Cartrèfol.—Ý Senedd ............... Coroniad y Frenhines............... 189 Cludiad Llythyrau '...'."............ ìb, Cymdeithas Ysgrifeniadau Cymreig ., 190 Peiriaht i sychu mawn..........,;'... ib. Teithio cyflym ...................... já. Attalyr Ysgrythyrau ,................ ib. Boddi plentyn.gan ei fam............. 191 Hunaiirddienydd................... ib, Llëenyddiaeth Gymreig ..... >....... tb, M anion ac Oliön................... i0. Derohäfiadau Egîwysig.............. jg^ Genedigaethau, Priodasau, &c........ ib. 185 íb. ib. ib. 186 CH.ESTER: Published by EDWARD PARRY, Eschange Buildings; and to be had on the.first of every Montb, with other Magazinés, öf H. Hughes, 15, St. Martins-le^Graríd, ; " London, and all íhe Boojísellers throughout Nórth and Soúth Wales, Livérpool, Manchçster, &c. PRFNTED FOR E. PARRY, BY É. BELLIS, NEWGATE STREET, CHESTER.