Skip to main content

Y ' GWLADGARWR. Rhip. 63.] MAWRTH, 1838, [ Pris 6ch. Y C Y N N W Y S I A í). TU DAL. BYWGRAFFYDDIAETH. CofiantThomas Edwards, o'r Nant—gyda phortread........................ 65 DUWINYDDIAETH. Egluiadaü Ÿsgrythyrol.—Sylwadau ar Iago iv. 5,, 6.—Act. xvü. 23...... 70 Ceryddon dwyfol.................... 72 Ffordd i fod yn ddedwydd..............ib; Am Ffydd,— ei natur 'a'i heffeithiau .... 73 Diwedd Wiliam y Conewerwr...... .... 75 DAEARYDDIAETH. Dysgrifiad, Hanes, a Henafiaethau Ynys Enlii, ar dueddauswydd Gaernarfon;.. ib. AMRYWIAETH. A m a.eth.t»iha e TH.—Cy mdeithas Ám - aéthyddol gyffredinol ^............... 7& D.till. hynod o hir gadw Llaeth heb waethygu... 79 Goheihaeth.—Geiriadur Caervallwch ib. Argraffwasg Cymru.-— Rhestr o'rllyfrau perth- ynol i Lëenyddiaeth y , Cymry,aymddangosas- ant ya ystod y fl. 1837., 80 Cymdeithasau Cerddor- awla Dirwestawl....... 81 Beirniadaeth ar y Cyfansoddiadau ym- ' drechol ar y' testu.n " Esgyniad ,y í Frenhìnes VÌctoiia i orsedd Prydain Fawr" '."..-.......•--------••-----...... ib. TU DAL. Mân gofion y Beirdd—Rowland Hugh, o'r Graienyn.............'......... 83 Effeithiauy cylla ar iechyd dyn.........• 84 Pyngciau Cyfreithiol ................ib. Mân-bigion difyrns ac addysgiadol .... 85 Dyddanion....................,......ib. BARDDONIAETH. Crefydd mewn leuetigctid............. 86 Tri o'r Cyfansoddiadau ymdrecliawl ar y testun " Esgÿniad y Frenbines Vic- toria i orsedd Prydain Fawr''........ ib. Englynion ar " Wylltineb'"............. 87 HANESIAETH CREFYDDOL A GWLADOL. Crefyddol,—Erledigaeth yn Ynys M a- dagascar .. .... •........... ib. Dychweliad y Parch. J. Wolff... 80 Cymdeithasau Dirwestoî....... ib. Gwladol.—Tramor.—Y Gwrthryfel yn Nghanada...... 90 Cartrefol.—Y Sènedd...... 91 Siryddion Cymru äm y ÍL1838........ 93 Brawdlysoedd(Assizes,) Cymru ...... ib. CymdeithasGymreigyddolMerthyrTud-fyl ib Rhagoriaeth y Deheudir ar y Gogledd ... 94 Eglwysi Cymreig yn yr America ...... ib. Dirwestaeth yn Môn................. ib. Adfywiad rhyfeddol!......,........... i b. Damwain gythruddus ..................... 95 Elusenau yn Nghÿmfu................ jb. Llëenÿddìaëth Gỳmreig ...;.......... .. ib. Maniónac Olion ., ..;................. ib. Genedigaethau^-Priodasau, &c. .'..... 96 C HESTER: Published by EDWARD PARRY, Exchange Buildings; and to be had on the first of every Moníh, with other Magazines, of H. Hnghes, 15, St. Martin's-le-Grand, Lonclon, ànd all the Booksellers throughout North and South ■'...'.■- .... . , Wales, Liverpool, Matíchester, &c. PRÍNTED FOR E. l'ARRY, BY E. BELLIS, NEWGATE STREET, CHESTER.