Skip to main content

/ ij I Y GWL'ADG 'A' Rhif. 62.] CHWEFROR, 1838, ( Pris 6ch, V C Y N N W Y S I A D . 'TU-IIAL. BYẂGRAFFYDDIAETH. Cofiant Mr. Owain Jones, ( Myfyr)—gydu p/wrtread,^.. ^.,....--------,—~—.-.-. .......33 ~ DUWINYDDIAETH. Egluiuadai" Ysgrythyroi,.— Sylwadau ar Job ix. 39, 40.—Heb. xî. 3í), 40.— Rhtif. xii. K)......»...-.......;......35 Gatr Ibechaduriaid .'................... 38 llheolau i deulu duwiol.................ib. G welv angeu........................ib. Budd'ioldeb crefydd .. .........____... 39 Cymmwynasaü rhagîurtiaeth ............. ib. Tlawd a chyfoethog..................ib. Cŵn yn djrraygu trçeddwon!.............40 Dechreuad cybydd-dod................. ib. Bedd-argraff di'frifol...................ib. DAEARYDDIAETH. Plwyfddyagriftacth.-'Hn.riw Clynnog Fawr yn Arfon, dan y pénau caulynol :—1 Sefyllfa, maintioli,&c.—-2 Lleoedd Add- olíad.—3. Addysgiad plant, &c. y plwyf. —4. Henafion yr Eglwys á'r plwyf,— Ffynnon Feuno.—Nôd aChyíì'Beuno.- Cromlechau.—HenAmddiffynfeydd.—5 Hen chwedlau Mynachaidd y gymrayd- ogẁêth;.,..................'......40 AMRYWIAETHf. Amaethÿdâiaith,-~-MoyaXi çochion.-Cloron —Yd.—Anifeiííaid.-'Ì'nniacth Gwenyn45 Cyâogau dyblyg........................47 Ieohyd Hiüià ............. .-•>........ ...ib. Manyledd y greadigaeth ...............48 Trîoedd y Crinwas neu y Cybydd ........ib. Gòiiebiacth.—Cyänarbyddiaeth o dder- byniad y G wobr am gyf- - ieithiad y " Return "49 tt DAI.. Gofyniad ynghylch y Breà-aẃyr. .-., i t... 4 Cyôeitliiad newydd o Brophwydoliaeth Es- aiah..................................ib. Miín-bigioti difyrus ac addysgiadol......ib. Dyddanion........................... 50 BARDDONIAETH. Y Wlad sydd well.........„i>..^. ..... .51 Englynion i Foddlonrwydd............ib. Ffrwyth y Myfyj'dod,,................ib. Cyfieithiad araílo'r "Rcturn''..........ib. Englynion i ofyn Ffon gaa Mathew Owen52 Englyni'r Awyren(^ẅOw)^............ib. Cwyn y Crŵth ( jSass Viol)................ib. Englyn i Ddwfr........................53 HANESIAETH CREFYDDOL A GWLADOL. Crefyddol.—Cartrefol.— Cymdeithasau Cerddorawl.. ib. Cymdeithasau Dirwestol 55 Gwjudol.—Tì'amor,—Y gwrthryfel y» Nghanada .......56 Cartrefol.—Y Senedd ,„, .. ,............59 Cymdeithas Gymreigyddol Llangynydr. ..61 Cymdeitbas Leënyddol Abergafehi......62 Cynfrydeiniaid Ller'pwll.............. ib. Dyled y wladwriaeth................ ,«~ib. Marwolaeth yr Arg. Eldon ............. ib. Haiarn................ ..,....•.....ib. Siomedigaeth am wraig................63 Farch-gydnabyddiaeth clodwiw ....... ,ib. Manion ac OMon.. '.........*.......... ib. Derchafiad Eglwysig-----...............ib. Genedigaethau—Priodasau, &c. ...... ib. ■ >> CHESTER: Fublished by EDWARl) PARRY, Esehange Bttildings ; and to bo had'on the first oi*éverý Monlh, with other Magaaiues, of H, Hughes, 15, St. Martin's-le-Grand, London, and all the" Bookseilers throughout North and South Wales, Liverpool, Manchoster, &c. J^^gEP^EOB^. PARRY, MY B. BELUS. Kv.\unATv btb.»^ ~—_