Skip to main content

Y GWLADGARWJì. Rhip. 61.] IONAWRr 1838, [ Pris 6ch, Y C Y N N W Y S I A D TV DAL. BYWGRAFFYDDIAETH. Cofiant Thos. Pennant, Yswain.—gyda phortread........................ 1 DUWINYDDIAETH. EGLÜRIADAt' YSGRYTH YR0L—Sylwadail ar Ps. lxxiii. 9, 10, II.— Ezec.xvi. 6... 7 Byrdra amaer...................«... 9 Cymhwysder i'r nefoedd............ 11 Gweddiau hîrion.................... 12 Barnedigriethau................•.. • U>. DAEARYDDIAETH. Dysgrifid a hanes Gibraltar.......... ih. AMRYWIAETH. Amaethydihaeth—Ceffylau—Ymenyn —TÌodion ...... 14 Pa faint o awyr (air) a ddefnyddia dyn wrth anadlu...................... ÌG Y diwrnod gwlawog ...................ib. Hir-hoculiud........................ 17 Yr hen gyfrif......................• '8 Cynnyŵnriaeth anhawdd i'w gyfrif...... ih. Rhi'eni ilrwythliwn .................. ib. Mán bigion difyrus ac addysgiadol .... ìh. Dyddanion ...'...................... 19 BARDDONLAETH. Y Weddw drallodus .................... 20 TU DAL. Emynau o ddiolchgarwch am dyinmor tvfadwv, a chrnaaaf toreithiog y fiwyddyn 1837 ".....................". 20 Cân aiall i'r un perwyì.............. 21 Englynion ar farwolaeth John Robŵts, Maen-Twrog....................... ib. HANESIAETH CREFYDDOL A GWLADOL. Cartrefol.—Crejyddol.—Gwabarddiad i daenu Traethodau Cref- yddol ymysg Môr-íilwyr 22 Y Gymdeithas Ddirwestol 23 Caefhiwed y Ncgrüaid ... 21 Cymdeithas Genadol .. ib. Gwladol,—Tramor.—Prwssia—Canada Ameriea.— Portugal. Spaen—Ffraingc .. ib. Cartrefol.—Y Senedd.................... 26 Erfyniau Etholiaethol ..............ib. Achosion Ymneillduaeth .............ih. Y Madowgiaid yn yr America.........30 Parch-goffadwriaeth clodwiw...........ib. Tueddiad hynod mewn ci............... ib, Ffrŵd dan ddaearol .. ............... ib. Mab yn saethu ei dad !.............31 Damwain angeuol alaethus! ........Ẃ? Cyflogau llafur.................... ib. Coroniad y Frenhines................ib. Mauionac Olion....................... ib. Deschafiadau Eglwysig...............• jb. Geuedigaethau—Priodasau, &c.......32 C H ESTE R: Published by EDWARD PARRY, Eschange Buildings; and to be had on the first of «very Month, with other Magazines, of H. Hughes, 15, St. Maitin's-le-Grand, Loudon, and all the Boolcsellers througnout North and South Wales, Liverpool, Manchester, &c. V*. PRfNTEt) FOR E. PARRY, ÌÌY E. BELLIS, NEWGATE STREET, CHESTER.