Skip to main content

JVo. 24. Rhif. U.\ RHÀmtR, [PrìS ècií. DUWiríYDDIAETH. tu dal. Egluriadau Ysgrythyrol.-—Y Canhwyllbren aur —gyda darlun .... ".'.,. ... 353 Eglurisdau ar Dacì. i. 12, 13.—Dad. ix. 20. .. 356 HANESIAETTH ANIANYDDOL. Y Camel-lewpárd ( Giraffe)—gyda daflun.... 357 YCyffylog .... .... ........360 AMRYWIAETH. Y Papur-frwyn (Papyrus)—gyda dàrlun .... ib. Dechreuad y ddyíais o wneuthur Awrleisiau (Chcks) ......... .... ------ 363 Defnyddioldeb à châllhíeb Gẁn-—gyda darlm 364 Gwyrddlesni y Gauaf .... .... .... 365 Chwedl addysgiadol .... .... ___. 366 Pa fodd i dỳnu modrwy oddiatn fŷs ehwyddedig t'6. Borcu-godu-^Hën fera ,. .... .... ib. Gohebiaeth—Gofynion............$. TREMYDDIAETH (Oplics.) Y Llygad, &c—gyda darluniau .. .... 367 ACHLYSÜRDRAITH. Nodweddidau y mfo Rhagfyr....... 369 CYNN:WY:^r|g. îlí DAL. ; a J8ARDDONIAETH. tenglyniorí i'r Gẃîaágarwr .... .... 370 Pennillion o annerçhiad.i ferch ieuangc yn yr America .... .... ------ .... ib. Dau Englyn i Bont Llanrwst .... ____ ib. Ŷstyriaethau ar Haf a Çhynhauaf 1834 .... 371 HANESION CREFYDDOL AGWLADOL. Y Gymdeithas er taenu Gwybodaeth Gristjonogol 372 Newtddion Tba&oÌr.—China — Rwssia--Coh- stantinopl—Yr India Orllewinol— Spaen— Portugal . .„. .4^Q4l ^...... * Lfosgiacl y Senedd-dai......... .... Cyfarfod'Ainaethyddol swydd y Fflìnt .... Ymddangosiad wybrenol anarferedig .... Cyjmdeithasau Cyfeillgar.. ____ .... Damweiniau, &c..... .... ____ Ffeiriau. diweddar. .... .... .... Manion ac Olion .... .... ■ .... Genedìgaethaú. — Príodasau. — Marwolaethau Ol-ysgrifen............... Wyneb ddalen, Rhagymadrodd, a Dangoseg i'r Cyfrölh wh .. .... .... .... ib. 374 375 ib. 376 ib. 377 ib. ib. 378 RHESTR O DDOSPARTOWŸR Y'GŴADGÀRWR. London: published by H. Hui J. SeaÈcotne^ Öhester : áad mìé and Manchester. Lẁerpool. . Wrexham .. Mold...... LTolywett. . ;hes, St Martin's-le-^Grand ;., ^mpkin,ŵMiBrsẁiaUj Statîoners' Coutt; by the following Agents:— . Messrs. Bancks and Co. Mr W Jones, 7, Ay t oun-st. .Mr. Johu Jones, Castle-st. .Mr R. Hughes, bookseller .Mr E. Lloyd, dkto • Mr D. Davey, ditto Mr James Davies, ditto Mr. John Lloyd, ditto Caerwys-----Mr.Thomas Ellis Abergeh., . .Mr. John Jones Conwai/ ....Mr. Evan Richardson Denbigh... .Mr T. Gee, bookselIer Rhuthin . . . .Mr R. Jones, ditto Llansannan. .Mr. Robert Davies Corwen .... Mrs. Jones & Son. Llangollen .. Mr. R. J-ones Machynllcth. MK R. Roberts,bookselIer lìangor... ..Mr J. R. Jones, ditto Mr William Davies, ditto Bangor .... Mr W. Shone, bookseller Mr. Thomas Humphrey* Beaumaris .. Mr. W. Bryan, draper Lìangefni ..Mr R. Davies, grocer Uaernarron 1 .Messrs Pottér & Co. Mr W. Pritchard, Ditto Mallwyd ...;Mr R. Davìès, drapér ' Baìa .... Mr R.Saunderson,booksclIer Ffestiniog .. Mr Richard Jarrett Dolgellau .. Mr Richard Jones, bóok- seller, ;MV;'LéWîs' fachraith Barmouth ..Mr Watkin Willjams, : Montgomeryshire, Mr' tfi Huçhes, Pont- Robèrlẃb.<l>!hcfer; Lhmfyllin ..Mr. John Jones, draper Welshpool .. Mr R. Owen; bóóksèller Newtown.... Mr D. Thomas, ditto Newtown.... Mr. Thomas Ashford Llanidìoes .. Mr D. Morris, Stationer Tenhy......Mr Bowen, bookseller \Ctttrìnarthen Messrs Wbite & Sons, ditto Swansea .... Mr J. Grove, ditto Mr A. Jenkin, ditto •"■•í''-■: Mrí). Jenkin, ditto Merthyr T. .Mr H. W. White, ditto , Mr. Morpan, ditto Tredegar . ..Mr John-Davies, ditto Eldon Row, Trfidegar Iron Works . Mr Aubrey, do. Witliäms,íiláhi] tìrecon...... Mesers T. & W. Jones, do. MrJ.W.Morgan, Post Off. Àberystwyth Mr L. Jones, bookseller Mr John Cox, bookseller Tregaron...., Mr. Wáltër! Rees, Draper Haverfordwest MrW.Gillard,bookseller Mr J. Potter, ditto Cardiff___Mr W. Bitd, ditto O^ Communications to the Editor will not be received unless free of postage; and insertion will not be insured unless receiyed beföre the 18th of the month.